Anställdas rätt till styrelserepresentation i fara

Debatt 08:44 9 juli, 2009

Svenska arbetstagares rätt till styrelserepresentation är i fara. I juli inleder det svenska ordförandeskapet arbetet med ett lagstiftningsförslag som riskerar att underminera de svenska arbetstagarnas rätt till styrelserepresentation. Förslaget måste stoppas! Det skriver fackets jurister Dan Holke, Ingemar Hamskär och Lena Maier Söderberg.

Debattartikel publicerad på Europaportalen 9 juli 2009

EU:s rättsutveckling när det gäller arbetstagarinflytande går för tillfället i fel riktning. Det är positivt att möjligheterna för företag i Europa att arbeta över gränserna och etablera sig främjas. Men det får inte ske på bekostnad av de anställdas rätt till inflytande.

Ett exempel på den negativa utvecklingen är att företagen inom EU enligt EG-domstolen har rätt att placera sitt bolagssäte i ett medlemsland trots att företaget har hela sin verksamhet i ett annat land. Huvudprincipen är då att det är säteslandets lagregler som styr om arbetstagarna ska ha rätt till styrelserepresentation eller inte. Finns det ingen styrelserepresentation i säteslandet kan företagen alltså ta ifrån arbetstagarna deras rätt till inflytande genom en ensidig administrativ åtgärd.

Företagens frihet måste balanseras
Detta är inte en rimlig ordning. Företagens friheter måste balanseras upp av ett europeiskt regelverk som ger arbetstagarna rätt till inflytande. Arbetstagarinflytandet bör självklart styras av reglerna i det land där arbetstagarna och verksamheten finns och inte av det land där sätet formellt registreras. När verksamhet bedrivs med arbetstagare i flera länder och företaget verkar över gränserna behöver även arbetstagarinflytandet regleras på EU-nivå.

Under det svenska ordförandeskapet ska EU-kommissionens förslag om en stadga för europeiska privata bolag (så kallade SPE-bolag) förhandlas inom ministerrådet under svensk ledning. Målsättningen är att ha ett färdigt lagförslag till ett ministermöte i december. Syftet med den föreslagna nya bolagsformen uppges vara att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft genom att underlätta deras etablering på den inre marknaden. Detta är ett vällovligt syfte, men bara tomma ord eftersom någon övre gräns för hur stort ett sådant företag kan vara inte finns i förslaget.

Risk för bekvämlighetsflagg
Ett privat europabolag föreslås även kunna bildas utan att det bedriver någon gränsöverskridande verksamhet alls. Det innebär att bolaget kan ha all verksamhet i ett land och sätet i ett annat på samma sätt som fartyg sedan länge kan ha en så kallad bekvämlighetsflagg. På så sätt kan företagen sätta nationella regler som de anser är betungande under press, till exempel de som gäller borgenärsskydd och arbetstagarinflytande.

Det tjeckiska ordförandeskapet lade fram det senaste förslaget om europeiska privata bolag den 27 april. Förslaget är oacceptabelt. Det skulle om det genomförs öppna upp för företag att kringgå nationella regler om styrelserepresentation. Det skulle också öppna upp för kringgående av de regler för så kallade Europabolag som gäller sedan tidigare. Sådana europeiska företag är nämligen skyldiga att ha regler för såväl styrelserepresentation som information och samråd med arbetstagarna och deras fackliga företrädare.

Svensk styrelserepresentation under stark press 
I SPE-förslaget gäller vissa skyddsregler för hemlandets styrelserepresentation först när företagen har fler än 667 arbetstagare. Med tanke på att Sverige är ett litet land och att svensk styrelserepresentation gäller i företag med 25 anställda står det klart att förslaget sätter svensk styrelserepresentation under stark press. Arbetstagarnas inflytande riskerar helt enkelt att ”flaggas ut”.

Vi vet att det inte är brukligt att ett ordförandeland talar i egen sak – men detta är en hjärtefråga för såväl den svenska arbetsmarknadsmodellen som den europeiska sociala modellen. Frågan kan inte vänta till efter ordförandeskapet utan regeringen måste agera nu.

Dan Holke, chefsjurist LO-TCO Rättsskydd
Ingemar Hamskär, chefsjurist TCO
Lena Maier Söderberg, chefsjurist SACO

Välkommet räddningspaket för arbetstagare

TCO välkomnar regeringens paket med satsningar på bland annat a-kassan och utbildningssektorn. Flera av förslagen går i linje med det TCO framfört till regeringen de senaste veckorna. 

Läs mer

Debatt

Fel läge att experimentera med Arbetsförmedlingen

Nu när Januaripartierna har valt att skjuta upp förhandlingarna om reformeringen av Arbetsförmedlingen med anledning av Coronakrisen, borde även pilotprojektet Kundval Rusta och Matcha, KROM, skjutas upp. Resurser bör istället riktas till beprövade insatser som fungerar, anser de fackliga centralorganisationernas arbetsmarknadspolitiska experter.

Nyheter

Höjt tak i a-kassan gör stor skillnad för barnfamiljen

4 200 kronor i månaden. Så mycket mer kan en barnfamilj få ut i och med regeringens beslut om höjning av taket i a-kassan tillfälligt under 2020. - Att vara med i a-kassan kan vara skillnaden mellan att kunna bo kvar i huset under tiden man söker ett nytt jobb, säger Therese Svanström, ordförande TCO.

Pressmeddelanden

Välkommet räddningspaket för arbetstagare

Regeringen och samarbetspartierna presenterade på måndagen ett paket med satsningar på bland annat a-kassan och utbildningssektor. TCO välkomnar att fler kommer att kunna få a-kassa, samtidigt som också takbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen höjs. På utbildningsområdet genomförs flera förändringar som också ligger väl i linje med vad TCO framfört till regeringen de senaste veckorna.

Debatt

Glöm inte bort EU i budgetstriden

Diskussionen om EU-budgeten handlar mycket om kronor, ören och procentsatser, och mindre om vad EU-budgeten egentligen ska användas till. Den svenska regeringen, påhejad av oppositionen, har upprepat gång på gång att EU måste rätta munnen efter matsäcken. Men vi efterlyser svaret på vad Sverige vill att budgeten ska användas till.

Nyheter

Therese Svanström om TCO:s arbete med anledning av Corona

TCO arbetar intensivt på bred front med flera frågor. Det viktigaste är att hjälpas åt att hitta lösningar och inte lamslås av situationen. Här berättar ordförande Therese Svanström mer om hur TCO arbetar just nu.

Pressmeddelanden

TCO:s nya jämställdhetsindex: ”Dags för politikerna att kavla upp ärmarna!”

Kvinnor tog ut 69,1 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Männen tog alltså bara ut 30,9 procent. Det är 4,3 procentenheter närmare jämställt uttag än för fem år sedan. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

30 mars, 2020

Ökad trygghet och bättre omställning

Idag presenterade regeringen och samarbetspartierna äntligen ett stort paket med åtgärder som riktar sig till arbetstagarna.

A-kassan, Omställning och utbildning

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 april, 2020

Gemensamma insatser krävs för fler och trygga jobb i krisens Europa

Coronakrisen har satt Europasamarbetet på prov. Vi ser nu hur viktigt det är att EU fungerar i en kris och att vi gör gemensamma insatser där det behövs. När Europa nu riskerar gå in i en djup lågkonjunktur behövs akuta krisåtgärder, men också EU-reformer som banar väg för fler och bättre jobb - och som slår vakt om rättsstat och demokrati. Partssamverkan och kollektivavtal spelar en nyckelroll när den europeiska ekonomin ska återuppbyggas.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Maria Ahrengart - Nationalekonom

31 mars, 2020

Var så trygg du kan i otrygga tider

Coronapandemin påverkar hela samhället. Det är oroliga tider på arbetsmarknaden och det är viktigt för alla arbetstagare att försäkra sig så gott det går.

Arbetsmarknad, Trygghetssystem

Maria Ahrengart - Nationalekonom

30 mars, 2020

Så påverkas ekonomin för en privatanställd tjänsteman vid arbetslöshet

Om du jobbar på ett företag som har tecknat kollektivavtalet för privatanställda tjänstemän kan det påverka din privatekonomi mycket. Skillnaden mot att inte arbeta på arbetsplats med kollektivavtal kan vara flera tusenlappar i månaden.

A-kassan, Trygghetssystem, Partsmodellen

Therese Svanström - Ordförande TCO

27 mars, 2020

Konstruktiv ton trots svåra tider

Ännu en ovanlig vecka börjar lida mot sitt slut. Det har kommit flera besked från regeringen, inklusive i frågor TCO drivit. Men vi väntar fortfarande på besked om a-kassan. Vi har löpande dialog med politiken och hoppas att det snart presenteras ett förslag.

A-kassan

Maria Ahrengart - Nationalekonom

24 mars, 2020

Så påverkas ekonomin för en barnfamilj vid arbetslöshet

När en person blir arbetslös förändras de ekonomiska förutsättningarna. Att känna trygghet under perioder av arbetslöshet är avgörande för vår förmåga att kunna ställa om när arbetsmarknaden förändras.

Arbetsmarknad, Trygghetssystem, Partsmodellen

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Rapporter

Att använda bostäderna bättre

I rapporten beskrivs bostadsbristen och problemen med den illa fungerande bostadsmarknaden som ett arbetsmarknadsproblem. Bristande rörlighet bidrar till en sämre fungerande arbetsmarknad eftersom det uppstår rekryteringsproblem. Företag och organisationer kan inte besätta tjänster för att den som skulle ta jobbet inte har möjlighet att skaffa en bostad på rätt ort.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.