Föräldraförsäkringen bidrar till samhället

Debatt 13:33 10 april, 2019

REPLIK. Kajsa Dovstad och Siri Steijer på Timbro vill se en förkortad föräldraförsäkring och är kritiska till familjeveckan som ska införas. De ser föräldraförsäkringen som en belastning på statsbudgeten som leder till negativa effekter för kvinnor. Dock verkar de glömma bort att föräldraförsäkringen spelar en viktig roll för samhället i stort då den bidrar till ett högre barnafödande och hög sysselsättningsgrad bland kvinnor, viktiga förutsättningar för ekonomisk tillväxt.

Debattörerna hänvisar till enkla beräkningar som visar att förkortad föräldraförsäkring skulle ge ”stora personaltillskott” inom kvinnodominerade yrken i offentlig sektor, som sjuksköterskor, lärare och undersköterskor.
 
Ett alternativt och bättre räkneexempel vore att räkna på hur många fler (kvinnor) som skulle kunna gå till jobbet om män tog halva föräldraledigheten. Även då skulle vi se ”stora personaltillskott” i de kvinnodominerade yrkesgrupperna inom offentlig sektor.
 
TCO håller med om att vi behöver en föräldraförsäkring som inte skapar negativa effekter för kvinnor. Det uppnår vi genom förändringar som får kvinnor och män att dela mer lika på föräldraledighet och föräldraansvar.
 
Familjeveckan kan fungera som stöd för föräldrar att få ihop livspusslet med arbete och barn. Men några nya dagar behövs inte. Vi ser hellre en konstruktion där dagens 90 lägstanivådagar byts ut mot möjligheten att vara ledig med sitt barn 5 dagar om året när barnet är mellan 3 och 12 år (10 dagar om man är ensam vårdnadshavare). Vi kallar det föräldratidsdagar.

Åsa Forsell

Utredare: Jämställdhet

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet!

Hur politiken utformas i EU påverkar TCO-förbundens medlemmar

Läs mer

Är du nyfiken på vad EU betyder för svensk ekonomi?

Svensk ekonomi är beroende av EU. Värdet av vår export av varor och tjänster utgör och står för halva vår BNP-tillväxt och 70 procent av exporten går till EU:s inre marknad

Läs mer

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden?

Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund