"Ni måste komma överens om föräldraförsäkringen"

Debatt 14:31 12 mars, 2018

Idag debatterar partiledarna Jonas Sjöstedt och Annie Lööf viktiga valfrågor i Sundsvall. Ideologiska skillnader är ett självklart inslag i det politiska samtalet, men för att nå framgång krävs kompromisser. Vi i TCO har förslag kring föräldraförsäkringen som skulle öka jämställdheten och som partierna bör kunna enas om över blockgränsen.

Föräldraförsäkringen ger kvinnor och män samma rätt till betald föräldraledighet, men uttaget är långt ifrån jämställt. TCO:s jämställdhetsindex visar att kvinnor i Västernorrland stod för 71 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog bara ut 29 procent.

Det ojämna uttaget av föräldrapenning har negativa effekter för jämställdheten på arbetsmarknaden och för kvinnors ekonomi. Kvinnor får sämre inkomster både direkt och indirekt genom att de är borta längre perioder från arbetet, arbetar mer deltid efter föräldraledigheten, får sämre löne- och karriärutveckling och lägre pension.

Åsikterna går isär kring om det är bra eller dåligt att styra föräldrar att dela mer lika på föräldrapenningen. Vissa vill, som Vänsterpartiet, göra föräldraförsäkringen helt individualiserad utan möjlighet att överlåta dagar, medan andra absolut inte vill styra hur föräldrar lägger upp och fördelar ledigheten mellan sig. Utredningen om en modern föräldraförsäkring överlämnade sitt slutbetänkande till regeringen i december och lägger där fram en rad förslag. Allianspartierna, med Centerpartiet i spetsen, är öppet kritiska mot att öka antalet reserverade månader som tredelningen innebär.

Vi i TCO är för en tredelning av föräldraförsäkringen, men det parlamentariska läget i riksdagen innebär att en tredelning inte har majoritet bakom sig. Det behövs andra förslag som fler kan ställa sig bakom. Det är dags för de politiska partierna att släppa skyttegravskriget om föräldraförsäkringen och fokusera på lösningar som kan öka jämställdheten och är möjliga att enas om.

TCO föreslår därför följande förändringar av föräldraförsäkringen:

Byt ut de 90 lägstanivådagarna i föräldraförsäkringen mot 90 ”föräldratidsdagar” med ersättning på sjukpenningnivå. Föräldratidsdagarna får tas ut tio dagar om året när barnet är mellan 3 och 12 år (fem per förälder om barnet har två vårdnadshavare) och övriga 390 föräldrapenningdagar får tas ut före barnets treårsdag. Förslaget uppmuntrar föräldrar att dela mer lika på heltidsföräldraledigheten innan barnet börjar förskolan och förenklar för alla vårdnadshavare att få ihop livspusslet under barnets uppväxt.

Inför en ”jämställdhetspeng” i föräldraförsäkringen - en skattefri klumpsumma på omkring 15-20 000 kronor som betalas ut automatiskt till de föräldrar som har delat lika på föräldrapenningdagarna (40-60 procent var) fram till barnets tvåårsdag. Konstruktionen är enkel att förstå och kan ge effekter som uteblev med den tidigare jämställdhetsbonusen.

Det är dags för de politiska partierna att släppa de låsta positionerna och komma överens över blockgränsen om förändringar i föräldraförsäkringen som gör att kvinnor och män delar mer lika på ansvaret för barnen. Med TCO:s förslag kan vi ta kliv framåt mot ökad jämställdhet samtidigt som föräldrarna behåller valfrihet att lägga upp föräldraledigheten utifrån sin familjs förutsättningar och preferenser.

Det behövs en kompetens- och omställningspolitik för hela landet

TCO presenterar Jobbkartan, ny interaktiv statisk över hur arbetsmarknaden förändras

Läs mer och ta del av jobbkartan

Fem veckors semester!

Sedan 1978 har vi lagstiftning om fem veckors semester i Sverige.

Läs mer

Framtidens politik kräver kompromisser

Därför ordnar TCO kompromisskampen i Almedalen. Årets kamp är avgjord. Vi sände den live.

Se sändningen i efterhand här

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund