TCO: ”Bra att riksdagen avslår regeringens förslag om begränsningar av vinster i välfärden”

Debatt 10:18 7 juni, 2018

”Vinst är positivt för välfärden. Det motsäger inte att det finns problem med valfrihets- och upphandlingssystemen på välfärdsområdet som bör åtgärdas. Viktiga frågor om kostnader, kvalitet och arbetsmiljön har hamnat i skuggan av debatten om ”vinster i välfärden”, skriver Mikael Sandström (TCO).

Idag kommer riksdagen troligen att avslå regeringens förslag om begränsningar av ”vinster i välfärden”. Det är bra, inte bara för att förslaget var dåligt, utan också för att ”vinstfrågan” hindrat en diskussion om hur privata företag bättre ska kunna verka inom välfärdssektorerna. En sådan diskussion bör utgå ifrån att privata företag gör nytta och behövs inom välfärden. De måste få gå med vinst.
 
Det finns minst tre skäl till det.
  • Vinst är en drivkraft för att skapa god kvalitet med så små resurser som möjligt.
  • För det andra gör vinst att bra verksamheter vill expandera. Många icke-offentliga verksamheter inom skola och vård drivs utan vinstmotiv, med hög kvalitet, men då skapas ofta köer. De bidrar inte sällan till en sorts segregation som inte finns i vinstdrivande skolor, som istället väljer att expandera.
  • För det tredje bidrar privata företag till investeringar i välfärden så att den offentliga sektorn avlastas. För att det ska vara möjligt så måste företagen få göra vinst.
Vinst är alltså positivt för välfärden. Det motsäger inte att det finns problem med valfrihets- och upphandlingssystemen på välfärdsområdet som bör åtgärdas. Viktiga frågor om kostnader, kvalitet och arbetsmiljön har hamnat i skuggan av debatten om ”vinster i välfärden”.
 
Tillgången på och kostnaden för skattefinansierade tjänster måste kunna överblickas och begränsas. Välfärdstjänster tillhandahålls medborgaren till en kostnad som är långt under den verkliga kostnaden. Då finns det alltid en risk för att efterfrågan och kostnaden växer okontrollerat.
 
Kvalitet måste också kunna kontrolleras och utvecklas bättre. Valfrihet kan vara ett sätt att främja god kvalitet om brukarna kan välja bort dåliga alternativ, men det kräver att kvalitet bedöms av någon som är oberoende av producenten.
 
Många som arbetar inom välfärden, särskilt lärare, har under senare år fått hantera fler och fler administrativa uppgifter , utanför sitt pedagogiska uppdrag. Det är inte rimligt och det bidrar till att stressen ökat, med resultatet att fler och fler lämnar sina yrken.
 
Det är viktigt att säga att en ökad kvalitetskontroll inte ska behöva leda till en tyngre regelbörda för alla som jobbar i välfärden. Tvärtom kan upphandling och valfrihetssystem minska informations- och inrapporteringsbehovet i en verksamhet eftersom brukarna kan välja bort dåliga alternativ.
 
Vinstdebatten har orsakat bestående skada. Den har skrämt bort investeringar och entreprenörer; den har tagit fokus från hur vi ska höja kvaliteten och förbättra arbetsmiljön för dem som jobbar inom välfärden.
 
Det är dags att utan ideologiska skygglappar se över hur vi kan reformera och förbättra valfrihetssystem och upphandlade välfärdstjänster för att säkerställa god kvalitet och god hushållning med skattebetalarnas pengar. Alla ansvarstagande partier bör komma överens om stabila spelregler, som möjliggör för privata och offentliga alternativ att verka på lika villkor.
 
Mikael Sandström, ekonomie doktor, chefsekonom på TCO
 

Det behövs en kompetens- och omställningspolitik för hela landet

TCO presenterar Jobbkartan, ny interaktiv statisk över hur arbetsmarknaden förändras

Läs mer och ta del av jobbkartan

Fem veckors semester!

Sedan 1978 har vi lagstiftning om fem veckors semester i Sverige.

Läs mer

Framtidens politik kräver kompromisser

Därför ordnar TCO kompromisskampen i Almedalen. Årets kamp är avgjord. Vi sände den live.

Se sändningen i efterhand här

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund