Behovet av en bred skattereform förenar partierna över blockgränsen

Debatt 08:41 24 september, 2018

Alla pratar äntligen om att vi behöver en skattereform. Vi hör fler partier, nationalekonomer och parter på arbetsmarknaden lyfta behovet av en översyn för att möta nya krav och förbättra samhället. Därför är det ett gyllene läge för politiken att nu ta kliv framåt i frågan om en skattereform.

Skattefrågorna har länge varit prioriterade för TCO. När den förra skattereformen genomfördes i början av 1990-talet spelade vi en central roll, inte minst genom att agera brobyggare över blockgränsen. Sedan dess har stora förändringar skett i skattesystemet, liksom i förutsättningarna i vår ekonomi och omvärld. Det är därför skattesystemet behöver rustas för att säkerställa goda villkor för jobb och företagande och därmed säkra en långsiktig finansiering av välfärdssystemen. Det handlar alltså inte OM, utan NÄR vi kan få en ny skattereform. Och idag är i TCO alltså långt ifrån ensamma om att se behovet av en samlad översyn.
 
Bland de politiska partierna har Liberalerna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och nu även Moderaterna lyft behovet av en bred översyn av skattesystemet. Detsamma gäller för samtliga fackliga centralorganisationer.  Även om olika aktörer kan stå långt ifrån varandra i vissa sakfrågor, är det tydligt att det finns goda grundförutsättningar för en ny skattereform. Och att en fortsatt väg framåt där vi lappar och lagar skattesystemet inte är hållbart.
 
Ett tydligt exempel är utvecklingen för skatt på arbete och kapital. Inget annat OECD-land har idag så stor skillnad mellan skatt på arbete och kapitalinkomster som just Sverige. Vilket bland annat uppmuntrat till en planing där personer istället för att betala skatt på arbete, får sina inkomster beskattade som kapital. Något som urholkar det svenska skattesystemet.
 
TCO har länge lyft denna olyckliga utveckling och i vårt skattepolitiska program är därför lägre skatt på arbete central. Vi vill se sänkt skatt på arbete och istället höjd skatt på bland annat kapital, konsumtion och miljöstörande verksamhet. Skattesystemet måste kunna möta de krav på mer intäkter som välfärdssystemet kan komma att behöva, inte minst beroende på demografiska förändringar och behov av större investeringar i utbildning och infrastruktur.
 
Nu pågår förhandlingar om hur Sverige ska styras. Oavsett hur den nya regeringen kommer att se ut måste en bred blocköverskridande skattereform utgöra basen för Sveriges framtida reformer.
 
Eva Nordmark, ordförande TCO

Det behövs en kompetens- och omställningspolitik för hela landet

TCO presenterar Jobbkartan, ny interaktiv statisk över hur arbetsmarknaden förändras

Läs mer och ta del av jobbkartan

Fem veckors semester!

Sedan 1978 har vi lagstiftning om fem veckors semester i Sverige.

Läs mer

Framtidens politik kräver kompromisser

Därför ordnar TCO kompromisskampen i Almedalen. Årets kamp är avgjord. Vi sände den live.

Se sändningen i efterhand här

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund