Ändrade turordningsregler löser varken problem eller vinner röster

Debatt 10:08 22 februari, 2018

Idag finns två stora utmaningar för den svenska arbetsmarknaden: brist på arbetskraft och svårigheter för människor som aldrig har haft ett jobb på den svenska arbetsmarknaden att komma in. Inget av dessa löses genom att ändra i turordningsreglerna.

I Arbetsförmedlingens senaste prognos uppger 37 procent av de privata och 67 procent av de offentliga arbetsgivarna att det råder brist på arbetskraft med rätt kompetens. Listan på bristyrken är lång och det blir inte fler lärare, sjuksköterskor, poliser eller IT-specialister för att de blir lättare att säga upp.

Vad gäller de som behöver komma in på arbetsmarknaden finns det redan idag goda möjligheter för arbetsgivare att prov- och visstidsanställa – för det behövs inte någon uppluckring av anställningsskyddet.

Att ändra i LAS turordningsregler får dessutom mycket större konsekvenser än man första kan tänka sig. Under de fyrtio år som gått sen de tillkom har viktiga kollektivavtal byggts på förhandlingar om turordningen. De så kallade omställningsavtalen täcker idag större delen av arbetsmarknaden och innebär att arbetsgivarna får större möjlighet att välja vilka som ska sägas upp när ett företag drar ner eller omorganiserar i utbyte mot att de som blir av med jobb får större trygghet och hjälp att hitta ett nytt jobb. Bara Trygghetsrådet TRR, som hjälper privatanställda tjänstemän, har hjälpt en halv miljon privatanställda tjänstemän till ett nytt jobb – utan att det kostat staten en krona.

Den politiker som ändrar den balans mellan parterna på vilken dessa avtal vilar måste också vara beredd att ta ansvar för ökade kostnader för staten då fler kommer att vara arbetslösa längre med ökade kostnader för a-kassa, Arbetsförmedlingen och tillväxttapp som konsekvenser.

På båda sidor om den politiska blockgränsen finns det sannolikt de som ser fram emot en valrörelse som handlar om LAS – en klassisk fråga som antas mobilisera de egna kärntrupperna. Det vore dock olyckligt. Förslag som kan ändra balansen på arbetsmarknaden och har svåröverblickade konsekvenser lämpar sig dåligt för en valrörelses ofta förenklade retorik.

Allianspartierna bör dessutom fundera på om det verkligen är ett klokt val av stridsfråga.  TCO lät analys- och  undersökningsföretaget Novus göra en opinionsundersökning bland TCO-förbundens 1,4 miljoner medlemmar i december 2017. Den visar att 54 procent av medlemmarna uppger att de har en positiv inställning till turordningsreglerna. Bara 23 procent har en negativ inställning. Även bland tjänstemän som tänker rösta på Moderaterna eller Liberalerna är de som har en positiv syn på turordningsreglerna större än de som har en negativ syn.

Det behövs en kompetens- och omställningspolitik för hela landet

TCO presenterar Jobbkartan, ny interaktiv statisk över hur arbetsmarknaden förändras

Läs mer och ta del av jobbkartan

Fem veckors semester!

Sedan 1978 har vi lagstiftning om fem veckors semester i Sverige.

Läs mer

Framtidens politik kräver kompromisser

Därför ordnar TCO kompromisskampen i Almedalen. Årets kamp är avgjord. Vi sände den live.

Se sändningen i efterhand här

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund