Vinsttak botar inte problem i välfärden

Debatt 15:54 23 maj, 2017

Den som tror att brist på utbildad personal, en dålig arbetsmiljö eller bristande jämlikhet i vården och skolan botas genom att sätta ett vinsttak gör det enkelt för sig, skriver Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO, i en replik på Elisabeth Lindbergs ledare.

TCO:s ställningstagande vad gäller vinsttak i skola, vård och omsorg är tydligt. Såväl under välfärdsutredningens arbete som i vårt remissvar på dess delbetänkande har vi avfärdat planerna på ett vinsttak. Samma ställningstagande har våra förbund med medlemmar i de berörda sektorerna gjort.

Det finns problem och kvalitetsbrister i de olika välfärdssektorerna, där många av TCO-förbundens medlemmar arbetar. Men den som tror att brist på utbildad personal, en dålig arbetsmiljö eller bristande jämlikhet i vården och skolan botas genom att sätta ett vinsttak gör det enkelt för sig.

Det innebär dock inte att vi vill ha ökad detaljstyrning, tvärtom har vi uppmärksammat den stress och press det leder till för våra förbunds medlemsgrupper. Den som lyssnade på vad jag sa under LO-seminariet ”Vinstjakt eller kvalitetsslakt” kan inte ha missat det.

I stället för att sätta ett vinsttak och reglera vinstuttag på samma sätt i alla delar av den offentligt finansierade välfärden anser TCO att man, sektor för sektor, bör se över ersättningssystem, etableringsregler, insyn och krav på arbetsvillkor med hänsyn till att utmaningarna ser olika ut i olika sektorer.

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund