Vinsttak botar inte problem i välfärden

Debatt 15:54 23 maj, 2017

Den som tror att brist på utbildad personal, en dålig arbetsmiljö eller bristande jämlikhet i vården och skolan botas genom att sätta ett vinsttak gör det enkelt för sig, skriver Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO, i en replik på Elisabeth Lindbergs ledare.

TCO:s ställningstagande vad gäller vinsttak i skola, vård och omsorg är tydligt. Såväl under välfärdsutredningens arbete som i vårt remissvar på dess delbetänkande har vi avfärdat planerna på ett vinsttak. Samma ställningstagande har våra förbund med medlemmar i de berörda sektorerna gjort.

Det finns problem och kvalitetsbrister i de olika välfärdssektorerna, där många av TCO-förbundens medlemmar arbetar. Men den som tror att brist på utbildad personal, en dålig arbetsmiljö eller bristande jämlikhet i vården och skolan botas genom att sätta ett vinsttak gör det enkelt för sig.

Det innebär dock inte att vi vill ha ökad detaljstyrning, tvärtom har vi uppmärksammat den stress och press det leder till för våra förbunds medlemsgrupper. Den som lyssnade på vad jag sa under LO-seminariet ”Vinstjakt eller kvalitetsslakt” kan inte ha missat det.

I stället för att sätta ett vinsttak och reglera vinstuttag på samma sätt i alla delar av den offentligt finansierade välfärden anser TCO att man, sektor för sektor, bör se över ersättningssystem, etableringsregler, insyn och krav på arbetsvillkor med hänsyn till att utmaningarna ser olika ut i olika sektorer.

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO

Den svenska partsmodellen

Hur fack och arbetsgivarorganisationer tillsammans kommer överens om de bästa villkoren på arbetsmarknaden.

Läs mer och se våra filmer

Staten måste ta ett större ansvar för att rusta upp trygghetssystemen!

Vad säger politiken om ansvarsfördelningen mellan stat och arbetsmarknadens parter? Välkommen till analys och samtal tisdag 22 oktober

Läs mer och anmäl dig här

Att gå från lön till studiemedel innebär stora kostnader!

Det krävs en högre ersättningsnivå än den som ges inom dagens studiemedel för att yrkesverksamma ska kunna vidareutbilda sig

Läs mer i rapporten

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund