”Timbro blandar ihop osammanhängande frågor”

Debatt 14:32 24 januari, 2017

Siri Steijer och Fredrik Hultman belyser i en debattartikel ett angeläget problem i den tillfälliga asyllagen, något som TCO uppmärksammade i sitt remissvar. Det rör möjligheten till permanent uppehållstillstånd för de som har arbete med anställningsstöd. Det är ett av flera exempel på hur den tillfälliga lagen skapar en lika delar förvirrande och självmotsägande arbetsmarknadspolitik som blir svår för den nyanlända att navigera.

Utifrån denna enskilda fråga drar Steijer och Hultman långtgående slutsatser om vitt skilda frågor. De förespråkar att centrala delar av arbetsrätten nedmonteras och systemet för arbetskraftsinvandring stöps om. Inget nytt under solen hos Timbro, med andra ord. Att blanda ihop osammanhängande frågor är olyckligt i en tid när debatten om migration och integration skulle tjäna på saklighet och stringens.

För den som verkligen intresserar sig för nyanländas etablering duger inte spekulativa resonemang. Istället behövs konkreta förslag till åtgärder som ger nyanlända möjligheter till utbildning och arbete, utifrån deras mycket varierande behov, förutsättningar och utbildningsbakgrunder.

TCO har föreslagit flera sådana åtgärder riktade dels till den fjärdedel nyanlända med bakgrund inom bristyrken, dels de grupper som står längre från arbetsmarknaden.

Till skillnad från Timbro anser vi att nystarts- och instegsjobben behöver utvecklas, inte avskaffas. Det är inte lönekostnaden som är det stora hindret för de som står längst från arbetsmarknaden. Istället behövs bättre kombinationer av arbete och utbildningsinsatser inom ramen för anställningsstöden, och enklare administrativa processer för arbetsgivare att hantera.

Att använda sig av bemanningsföretag eller andra intermediärer är en av flera möjligheter för att få detta att fungera i praktiken, vilket vi kallar ”RUT-på-jobbet”.På så vis kan nyanlända rustas för att gå från subventionerade till reguljära anställningar.

Det här är förslag som tar sin utgångspunkt i reella behov hos såväl nyanlända som på arbetsmarknaden, istället för i hypotetiska resonemang. Flera av dem, exempelvis TCO:s och vårt medlemsförbund STs förslag om beredskapsjobb i staten, har glädjande nog anammats av regeringen.

Alldeles säkert kommer det att behövas många ytterligare verktyg eftersom vi, till skillnad från Timbro, menar att det inte går att lösa komplexa utmaningar i ett enda svep. Inte minst behövs stora satsningar på utbildning. Men för att identifiera dessa är det viktigt att vi utgår från varje sakfråga för sig istället för att använda nyanländas etablering som ett retoriskt slagträ mot arbetstagarna.

Åsa Odin Ekman
Förbundssekreterare TCO

 

Den svenska partsmodellen

Hur fack och arbetsgivarorganisationer tillsammans kommer överens om de bästa villkoren på arbetsmarknaden.

Läs mer och se våra filmer

Staten måste ta ett större ansvar för att rusta upp trygghetssystemen!

Vad säger politiken om ansvarsfördelningen mellan stat och arbetsmarknadens parter? Välkommen till analys och samtal tisdag 22 oktober

Läs mer och anmäl dig här

Att gå från lön till studiemedel innebär stora kostnader!

Det krävs en högre ersättningsnivå än den som ges inom dagens studiemedel för att yrkesverksamma ska kunna vidareutbilda sig

Läs mer i rapporten

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund