Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Debatt 11:13 24 mars, 2017

Det är inte en fråga om att den högre utbildningen ska kommunaliseras, det handlar om att den ska tillgängliggöras över hela landet – även för de boende på landsbygden. Att ett lärosäte i sin forskning och utbildning har ett samarbete med lokalt och regionalt näringsliv och offentlig sektor är något som höjer kvaliteten, inte tvärtom, skriver TCO i en replik till Saco.

REPLIK. De yrkesverksammas förmåga att ställa om till nya jobb är avgörande för vårt framtida välstånd. Genom digitalisering och robotisering förändras arbetsmarknaden i snabbare takt än någonsin tidigare. Merparten av de nya jobb som tillkommer kräver alltmer avancerad kunskap. De yrkesgrupper som TCO företräder är villiga att följa med i utvecklingen, men måste få de rätta förutsättningarna. 

Våra och andras studier visar att den faktiska tillgången till högre utbildning har minskat för yrkesverksamma. Sedan högskolereformerna i början av 1990-talet har utbudet av kurser som lämpar sig för de som jobbar minskat. Långa programutbildningar för ungdomar dominerar. Andelen äldre studenter har därför minskat. 

I dagarna lämnar TCO och flera andra instanser in remissvar på landsbygdskommittén. I huvudsak delar TCO kommitténs syn på utbildning. Kommittén föreslår att lärosätena ges i uppdrag att öka tillgängligheten till högre utbildning i hela landet och att regeringen ser över resurstilldelningssystemet. Det är utmärkta förslag, liksom förslaget att särskilda utbildningscentra ska etableras i kommuner som saknar lärosäte. Människor som är lite äldre och har arbetat flera år behöver ha geografisk närhet till utbildning. Man kan inte förvänta sig att de ska flytta till en universitetsort långt bort.

Därför förvånas jag av SACO:s syn på förslaget i Dagens Samhälle 22/3. Det är inte en fråga om att den högre utbildningen ska kommunaliseras, det handlar om att den ska tillgängliggöras över hela landet – även för de boende på landsbygden. Att ett lärosäte i sin forskning och utbildning har ett samarbete med lokalt och regionalt näringsliv och offentlig sektor är något som höjer kvaliteten, inte tvärtom.

Allt talar för att vi måste tillbringa en allt längre tid i yrkeslivet. Då räcker det inte med en högskoleutbildning i unga år. Man måste erbjudas möjligheten till kompetensutveckling på högskolenivå både en och två gånger under yrkeslivet, om man ska klara jobbet.

Därför kräver TCO att landets lärosäten ges ett nytt uppdrag. Lärosätena måste medverka till kompetensutveckling och omställning för yrkesverksamma. Dessutom är det nu ett bra läge att påbörja reformerna. Många av de inblandade aktörerna är nämligen positiva. 

På agendan för framtida tillväxt och konkurrenskraft måste omställning stå högst upp. Här har lärosätena en nyckelroll. TCO menar att regeringen genast bör ge lärosätena ett omställningsuppdrag, och resurser för, ett utbildningsutbud som är anpassat till de yrkesverksammas och arbetsmarknadens behov. Också studiefinansieringen för yrkesverksamma behöver förbättras.

Den parlamentariska landsbygdskommittén för in viktiga regionala aspekter på detta arbete och det är något vi välkomnar. För utbildning blir inte mindre värd bara för att fler får ta del av den – tvärtom.

Eva Nordmark, 
ordförande TCO

 

Den svenska partsmodellen

Hur fack och arbetsgivarorganisationer tillsammans kommer överens om de bästa villkoren på arbetsmarknaden.

Läs mer och se våra filmer

Staten måste ta ett större ansvar för att rusta upp trygghetssystemen!

Vad säger politiken om ansvarsfördelningen mellan stat och arbetsmarknadens parter? Välkommen till analys och samtal tisdag 22 oktober

Läs mer och anmäl dig här

Så får du familjeveckan att funka, Shekarabi

Vårt förslag är mer rättvist och utgår från familjers behov, skriver Samuel Engblom och Åsa Forsell på Aftonbladet debatt.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund