Dåliga villkor ska inte vara konkurrensfördel

Debatt 15:03 15 december, 2016

Den lösning vi föreslår innebär att leverantörers anställda ska ha lön, semester och arbetstid i nivå med de gängse på den svenska arbetsmarknaden. Det innebär inget krav på kollektivavtal, varken direkt eller indirekt, skriver Eva Nordmark, TCO, i en slutreplik.

TCO är helt enigt med Almega om att det redan i dag är möjligt att ställa arbetsrättsliga krav vid offentliga upphandlingar. Vi har aldrig hävdat, vilket Almega felaktigt påstår i sin replik, att riksdagsbeslutet tog bort möjligheten att ställa arbetsrättsliga krav.

Det vi kritiserar är att de delar av propositionen som var tänkta att genomföra de bestämmelser i EU-direktiven som ålägger upphandlande myndigheter att ställa sådana krav togs bort under riksdagsbehandlingen. Det är också det som gör att Sverige kan komma att bryta mot EU-rätten.

Den lösning som vi föreslår innebär att leverantörers anställda ska ha lön, semester och arbetstid i nivå med de gängse på den svenska arbetsmarknaden. Dåliga arbetsvillkor ska inte vara en konkurrensfördel. Det innebär inget krav på kollektivavtal, varken direkt eller indirekt.

Något behov för de upphandlande myndigheterna att ”klippa och klistra i 700 kollektivavtal” för att sedan tolka dessa finns inte. Vill man förstå hur det kommer att gå till i praktiken kan man på Upphandlingsmyndighetens hemsida studera de villkor och instruktioner för uppföljning som redan tagits fram för upphandling av taxitjänster.

TCO är övertygat om att en reglering i upphandlingslagstiftningen och fortsatt samarbete mellan arbetsmarknadens parter och Upphandlingsmyndigheten för att ta fram villkor som upphandlare sedan kan använda är den bästa lösningen. Utan reglering och centrala riktlinjer ökar dessutom risken för mer eller mindre väl utformade lokala modeller för att ställa sociala krav.

Vårt kompromissförslag innebär dessutom att arbetsrättsliga krav bara blir obligatoriska över EU-rättens tröskelvärden, det vill säga på den tredjedel av upphandlingarna som är störst. Det tror vi är något som politikerna borde kunna enas kring.

Eva Nordmark
ordförande, TCO

Therese Svanström nominerad till ny TCO-ordförande

TCO samlas till extrakongress den 9 december.

Följ kongressen live

Hur ska vi finansiera framtidens pensioner?

Seminarium den 10 december om hur vi får ett pensionssystem som är hållbart över tid.

Läs mer och anmäl dig

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund