Arbetskraftsinvandring en förutsättning för utveckling

Debatt 22:19 15 december, 2016

Det finns en del av befolkningen som upplever att de riskerar att stå som förlorare i utvecklingen. Vi kan se en växande klyfta mellan stad och land. Frågan är hur vi bäst bemöter detta. För TCO är svaret lika enkelt som självklart. Slutenhet kan aldrig vara lösningen, skriver Eva Nordmark tillsammans med Peter Hellberg och Britta Lejon i en replik på DN Debatt.

I LO:s artikel sker en olycklig sammanblandning av frågor som egentligen inte hänger ihop. Det riskerar att befästa en uppfattning som ser alla tecken på öppenhet mot omvärlden som ett hot mot Sveriges utveckling och välstånd, när det i själva verket förhåller sig tvärt om.

Ett sådant exempel är arbetskraftsinvandring. Regelverket för utfärdande av arbetstillstånd är en del av den reglerade invandring som rått i Sverige i drygt ett sekel. TCO anser att möjligheten för arbetsgivare att rekrytera arbetskraft från tredje land är en viktig del av vår kompetensförsörjning. Det är en förutsättning att Sverige ska bevara sin position som ett land i framkant vad gäller innovation, inte minst inom ny teknik.

Det finns fortfarande utmaningar. Vi måste få bukt med det utnyttjande av arbetskraftsinvandrare som finns på arbetsmarknaden. Men vi behöver också se över en del av den restriktiva tillämpning av reglerna som vuxit fram, som i onödan försvårar för arbetsgivare. Öppenhet och goda villkor går hand i hand.

En annan grundläggande fråga är hur vi gör så att de människor som söker en fristad från krig och förtryck får möjlighet att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Vad LO anser vara en önskvärd lösning framgår inte.

Den nuvarande asylpolitiken är direkt kontraproduktiv ur ett arbetsmarknadsperspektiv. De tillfälliga uppehållstillstånden och den kraftiga åtstramningen av rätten till familjeåterförening försvårar människors väg in i samhället. Den försämrar våra möjligheter att som samhälle ta tillvara den kompetens som nyanlända bär med sig.

En fjärdedel av de nyanlända har bakgrund inom ett yrke som det idag råder brist på i Sverige. Vi behöver dem – och vi behöver en politik som förbättrar deras möjlighet att använda sin erfarenhet för att bidra till Sverige. Det är ett skäl till att den tillfälliga lagen måste vara just tillfällig.

En facklig organisation måste även vara glasklar i sitt försvar av de mänskliga rättigheterna. Rätten till asyl är, precis som de fackliga rättigheterna, en del av de mänskliga rättigheterna. Det är universella och odelbara rättigheter.

LO-ledningen skriver också, mycket riktigt, att facklig förnyelse är en förutsättning för att partsmodellen ska fortsätta stå stark. TCO och TCO-förbunden har därför det senaste årtiondet gjort en förändringsresa för att vara relevanta för både dagens och morgondagens medlemmar. Tack vare detta är vi idag den snabbast växande fackliga centralorganisationen i Europa.

Lika viktig som den förnyelsen har varit är också värnandet om grundläggande principer. TCO kommer alltid att stå för öppenhet mot omvärlden.

VI ÄR TCO

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Ordförande är Eva Nordmark. Våra prioriterade frågor just nu är bättre utvecklingsmöjligheter i arbetslivet genom ökat utbildningsutbud och studiefinansiering för yrkesverksamma, en skattereform som gynnar utbildning, ansvarstagande och företagande och en jämställd föräldraförsäkring och minskat arbetstidsgap mellan kvinnor och män.

Läs mer här

Får man läsa personalens mejl?

Övervakningen på arbetsplatserna blir allt vanligare. Var går gränsen för vad arbetsgivaren får göra? Är det ok med krav om medicinska tester eller att läsa personalens mejl? Välkommen till ett seminarium om integritet i arbetslivet.

Läs mer här

Hur kan EU-frågorna ta en större plats under valåret 2018?

Välkommen till ett samtal med EU-minister Ann Linde (S) och Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

Läs mer här

Utredarna

På Utredarbloggen skriver ett gäng utredare som alla jobbar på TCO. På bloggen skriver de om våra aktuella frågor och delar med sig av sina åsikter och insikter.

Läs Utredarna här
img description

#tcosverige

Följ oss på Instagram

img description
img description
img description
img description
img description
image description
Följ oss på instagram

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund