Arbetskraftsinvandring en förutsättning för utveckling

Debatt 22:19 15 december, 2016

Det finns en del av befolkningen som upplever att de riskerar att stå som förlorare i utvecklingen. Vi kan se en växande klyfta mellan stad och land. Frågan är hur vi bäst bemöter detta. För TCO är svaret lika enkelt som självklart. Slutenhet kan aldrig vara lösningen, skriver Eva Nordmark tillsammans med Peter Hellberg och Britta Lejon i en replik på DN Debatt.

I LO:s artikel sker en olycklig sammanblandning av frågor som egentligen inte hänger ihop. Det riskerar att befästa en uppfattning som ser alla tecken på öppenhet mot omvärlden som ett hot mot Sveriges utveckling och välstånd, när det i själva verket förhåller sig tvärt om.

Ett sådant exempel är arbetskraftsinvandring. Regelverket för utfärdande av arbetstillstånd är en del av den reglerade invandring som rått i Sverige i drygt ett sekel. TCO anser att möjligheten för arbetsgivare att rekrytera arbetskraft från tredje land är en viktig del av vår kompetensförsörjning. Det är en förutsättning att Sverige ska bevara sin position som ett land i framkant vad gäller innovation, inte minst inom ny teknik.

Det finns fortfarande utmaningar. Vi måste få bukt med det utnyttjande av arbetskraftsinvandrare som finns på arbetsmarknaden. Men vi behöver också se över en del av den restriktiva tillämpning av reglerna som vuxit fram, som i onödan försvårar för arbetsgivare. Öppenhet och goda villkor går hand i hand.

En annan grundläggande fråga är hur vi gör så att de människor som söker en fristad från krig och förtryck får möjlighet att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Vad LO anser vara en önskvärd lösning framgår inte.

Den nuvarande asylpolitiken är direkt kontraproduktiv ur ett arbetsmarknadsperspektiv. De tillfälliga uppehållstillstånden och den kraftiga åtstramningen av rätten till familjeåterförening försvårar människors väg in i samhället. Den försämrar våra möjligheter att som samhälle ta tillvara den kompetens som nyanlända bär med sig.

En fjärdedel av de nyanlända har bakgrund inom ett yrke som det idag råder brist på i Sverige. Vi behöver dem – och vi behöver en politik som förbättrar deras möjlighet att använda sin erfarenhet för att bidra till Sverige. Det är ett skäl till att den tillfälliga lagen måste vara just tillfällig.

En facklig organisation måste även vara glasklar i sitt försvar av de mänskliga rättigheterna. Rätten till asyl är, precis som de fackliga rättigheterna, en del av de mänskliga rättigheterna. Det är universella och odelbara rättigheter.

LO-ledningen skriver också, mycket riktigt, att facklig förnyelse är en förutsättning för att partsmodellen ska fortsätta stå stark. TCO och TCO-förbunden har därför det senaste årtiondet gjort en förändringsresa för att vara relevanta för både dagens och morgondagens medlemmar. Tack vare detta är vi idag den snabbast växande fackliga centralorganisationen i Europa.

Lika viktig som den förnyelsen har varit är också värnandet om grundläggande principer. TCO kommer alltid att stå för öppenhet mot omvärlden.

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

TCO: Så får vi fler än 4 av 10 att hänga med

Om Sverige ska kunna vara en ledande kunskapsnation är det oroväckande när 4 av 10 yrkesaktiva anser att de inte får tillräckligt med vidareutbildning. Här är tre förslag på hur det kan bli bättre, skriver Eva Nordmark.

Läs mer här

TCO:s program i Almedalen

I TCO-landet i Almedalen hittar du evenemang och mingel från 11 av våra 14 medlemsförbund. Hela programmet hittar du här på webbplatsen. TCO-landet är också en plats för nätverkande eller bara för att vila. Vi ses i Visby!

Läs mer här

Laddar ...

Seminarier

Ni missar väl inte våra spännande seminiarier?

TCO arrangerar löpande seminarier kring aktuella ämnen och runt TCO:s politik. Vi håller oftast till i TCO-huset på Linnégatan 14 i Stockholm och de allra flesta är gratis och öppna för alla.

Välkommen!

Läs mer här

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund