Debatt: "Arbetslösa tjänstemän måste få bättre hjälp"

Debatt 08:33 24 juni, 2015

Tjänstemännen har hittills i stor utsträckning fått lösa sin omställning själva. Men en fungerande omställning för tjänstemän blir avgörande såväl för möjligheterna att sänka arbetslösheten som för Sveriges konkurrenskraft, skriver Eva Nordmark, TCO på SvD Brännpunkt idag.

Samhället och arbetsmarknaden förändras. Fler är välutbildade och fler jobb kräver lång utbildning. En vanlig arbetsdag går nästan lika många medlemmar i TCO-förbund (1 062 000) till jobbet som medlemmar i LO-förbund (1 076 000), enligt SCB:s arbetskraftsundersökning.

Arbetslösheten bland tjänstemän är lägre. Arbetslösheten i de a-kassor där TCO-förbundens medlemmar finns är 2,2 procent medan motsvarande siffra för LO-förbundens a-kassor är nästan det dubbla, 4,3 procent. Att ha en eftergymnasial utbildning minskar risken för arbetslöshet. Det innebär dock inte att tjänstemän aldrig blir arbetslösa.


Utvecklingen, inte minst digitaliseringen, kommer dock innebära att även många tjänstemannajobb försvinner, och nya tillkommer. Tillsammans med att tjänstemännen kommer att dominera framtidens arbetsmarknad innebär det att fungerande omställning även för tjänstemän blir avgörande såväl för möjligheterna att sänka arbetslösheten som för Sveriges konkurrenskraft.


I två rapporter som publiceras idag har TCO undersökt tjänstemännens arbetslöshet och de system som finns för att hjälpa tjänstemän som blivit arbetslösa tillbaka till jobb.


Tjänstemännen har i stor utsträckning fått lösa sin omställning själva. Det låga taket i arbetslöshetsförsäkringen har gjort att de flesta av TCO:s förbund idag erbjuder sina medlemmar privata inkomstförsäkringar. Genom omställningsavtalen avsätts en del av lönesumman för omställningsstöd till arbetstagare som blir arbetslösa. Stödet består såväl av ekonomisk ersättning som stöd i form av vägledning, matchning och utbildning. I en av de två nya rapporter beskriver TCO hur omställningsavtalen fungerar och vad det är som gjort dem så framgångsrika.


De tjänstemän som inte omfattas av omställningsavtal, till exempel eftersom de är visstidsanställda, arbetar hos företag utan kollektivavtal eller som är arbetslösa så länge att omställningsavtalens tidsbegränsade insatser tar slut, är hänvisade till Arbetsförmedlingen. För ingenjörer, journalister eller statsvetare som blir arbetslösa har dock Arbetsförmedlingen mycket lite att erbjuda. Det gäller även de långtidssjukskrivna tjänstemän som även de hamnar hos Arbetsförmedlingen.


Regeringar av olika kulör har under de senaste decennierna gradvis monterat ned den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingen har i allt större utsträckning kommit att arbeta i stort sett enbart med de grupper som står längst från arbetsmarknaden.


Arbetsförmedlingens verktygslåda har inte utvecklats i takt med arbetsmarknadens förändring. Få insatser är anpassade till arbetslösa tjänstemän. Tillsammans med det begränsade utbildningsutbud som högskolorna- och yrkeshögskolorna har för yrkesverksamma innebär det att staten inte tar sin del av ansvaret för tjänstemännens omställning.


För att den statliga arbetsmarknadspolitiken även ska omfatta tjänstemännen finns det flera saker som måste till:

• Regeringen bör ge Arbetsförmedlingen ett tydligt uppdrag att utveckla sin service och sina insatser för arbetslösa tjänstemän.

• Möjligheterna för Arbetsförmedlingen att erbjuda arbetslösa utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan måste öka.

• Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, högskolorna och yrkeshögskolan måste stärkas.

• Utbildningsväsendet måste ges ett omställningsuppdrag och anpassa sitt utbildningsutbud till arbetsmarknadens och de yrkesverksammas behov av återkommande utbildning och kompetensutveckling.

• Studiefinansieringen måste förändras för att möjliggöra kompetensutveckling och karriärutveckling för yrkesverksamma.

Eva Nordmark
ordförande, TCO

Välkommet räddningspaket för arbetstagare

TCO välkomnar regeringens paket med satsningar på bland annat a-kassan och utbildningssektorn. Flera av förslagen går i linje med det TCO framfört till regeringen de senaste veckorna. 

Läs mer

Debatt

Fel läge att experimentera med Arbetsförmedlingen

Nu när Januaripartierna har valt att skjuta upp förhandlingarna om reformeringen av Arbetsförmedlingen med anledning av Coronakrisen, borde även pilotprojektet Kundval Rusta och Matcha, KROM, skjutas upp. Resurser bör istället riktas till beprövade insatser som fungerar, anser de fackliga centralorganisationernas arbetsmarknadspolitiska experter.

Nyheter

Therese Svanström om TCO:s arbete med anledning av Corona

TCO arbetar intensivt på bred front med flera frågor. Det viktigaste är att hjälpas åt att hitta lösningar och inte lamslås av situationen. Här berättar ordförande Therese Svanström mer om hur TCO arbetar just nu.

Pressmeddelanden

Välkommet räddningspaket för arbetstagare

Regeringen och samarbetspartierna presenterade på måndagen ett paket med satsningar på bland annat a-kassan och utbildningssektor. TCO välkomnar att fler kommer att kunna få a-kassa, samtidigt som också takbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen höjs. På utbildningsområdet genomförs flera förändringar som också ligger väl i linje med vad TCO framfört till regeringen de senaste veckorna.

Debatt

Glöm inte bort EU i budgetstriden

Diskussionen om EU-budgeten handlar mycket om kronor, ören och procentsatser, och mindre om vad EU-budgeten egentligen ska användas till. Den svenska regeringen, påhejad av oppositionen, har upprepat gång på gång att EU måste rätta munnen efter matsäcken. Men vi efterlyser svaret på vad Sverige vill att budgeten ska användas till.

Nyheter

Corona: Genom samarbete ska vi klara krisen

Coronaviruset påverkar hela samhället. Många av TCO-förbundens medlemmar arbetar nu hårt med att vårda de som blivit sjuka, minska spridningen och se till så att samhället fortsätter att fungera.

Pressmeddelanden

TCO:s nya jämställdhetsindex: ”Dags för politikerna att kavla upp ärmarna!”

Kvinnor tog ut 69,1 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Männen tog alltså bara ut 30,9 procent. Det är 4,3 procentenheter närmare jämställt uttag än för fem år sedan. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

27 mars, 2020

Konstruktiv ton trots svåra tider

Ännu en ovanlig vecka börjar lida mot sitt slut. Det har kommit flera besked från regeringen, inklusive i frågor TCO drivit. Men vi väntar fortfarande på besked om a-kassan. Vi har löpande dialog med politiken och hoppas att det snart presenteras ett förslag.

A-kassan

Maria Ahrengart - Nationalekonom

30 mars, 2020

Så påverkas ekonomin för en privatanställd tjänsteman vid arbetslöshet

Om du jobbar på ett företag som har tecknat kollektivavtalet för privatanställda tjänstemän kan det påverka din privatekonomi mycket. Skillnaden mot att inte arbeta på arbetsplats med kollektivavtal kan vara flera tusenlappar i månaden.

A-kassan, Trygghetssystem, Partsmodellen

Maria Ahrengart - Nationalekonom

24 mars, 2020

Så påverkas ekonomin för en barnfamilj vid arbetslöshet

När en person blir arbetslös förändras de ekonomiska förutsättningarna. Att känna trygghet under perioder av arbetslöshet är avgörande för vår förmåga att kunna ställa om när arbetsmarknaden förändras.

Arbetsmarknad, Trygghetssystem, Partsmodellen

Maria Ahrengart - Nationalekonom

20 mars, 2020

Var så trygg du kan i otrygga tider

Coronapandemin påverkar hela samhället. Det är oroliga tider på arbetsmarknaden och det är viktigt för alla arbetstagare att försäkra sig så gott det går.

Arbetsmarknad, Trygghetssystem

Therese Svanström - Ordförande TCO

17 mars, 2020

När vi gör saker tillsammans blir det bättre

Med tanke på det rådande läget känns inte firande som något helt lämpligt att göra. Däremot tycker jag att vi kan ägna en liten stund åt att tänka på att det är kollektivavtalets dag. Även om det kan kännas avlägset med tjänstepension, föräldralön och annat är det ändå en väldigt viktig del av vårt arbetsliv. Och visst är det fantastiskt att ungefär 9 av 10 arbetstagare i Sverige omfattas av kollektivavtal?

Partsmodellen

Therese Svanström - Ordförande TCO

13 mars, 2020

En konstig vecka men vi måste köra på

Den senaste veckan har stämningen varit en av de märkligare jag upplevt senaste åren. Människor känner oro och den oron måste vi förstå. Jag tror däremot att vi verkligen måste göra allt vi kan för att agera rationellt.

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Rapporter

Att använda bostäderna bättre

I rapporten beskrivs bostadsbristen och problemen med den illa fungerande bostadsmarknaden som ett arbetsmarknadsproblem. Bristande rörlighet bidrar till en sämre fungerande arbetsmarknad eftersom det uppstår rekryteringsproblem. Företag och organisationer kan inte besätta tjänster för att den som skulle ta jobbet inte har möjlighet att skaffa en bostad på rätt ort.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.