Medelklassen har blivit statens kassako

Debatt 05:03 15 mars, 2014

Många människor i vårt land har gjort en klassresa in i medelklassen. På basis av högre utbildning och strukturförändringar på arbetsmarknaden rör sig individer i riktning mot ett tjänstemannayrke som deras föräldrar inte hade. Med det följer högre inkomster och ett drägligare liv än vad föräldragenerationen fick erfara. Denna medelklass står idag för drygt 60 procent av den totala lönesumman i ekonomin. Bidraget till staten är betydande, också om man tar hänsyn till de senaste årens jobbskatteavdrag.

Men de senaste 10 åren har från utdelningen från välfärdsstaten minskat. Välfärdsförsäkringarna har urholkats kraftigt och balansen mellan inbetalningar och trygghet har blivit allt sämre.

Ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen är det främsta exemplet: 2004 fick en grundskollärare ut 80 procent av sin tidigare inkomst från försäkringen, idag har det sjunkit till 67 procent. För en tekniker har ersättningen fallit från 69 procent 2004 till 51 procent idag och för en säljare från 65 till 48 procent 2014. 

Bara knappt fyra procent av de arbetslösa medlemmarna i TCO-förbunden får idag 80 procent av sin tidigare lön från den vanliga a-kassan. Det beror på att den högsta ersättningen i princip legat oförändrad sedan början av 2000-talet. Den maximala ersättningen man kan få från arbetslöshetsförsäkringen idag, oavsett hur mycket man tjänar, är 14 960 kronor i månaden före skatt. Staten har tagit rollen som Joakim von anka, som ständigt öser in pengar från tjänstemännen i sitt bankvalv för att sedan snålt stänga dörren när behoven uppstår.

För att få det så viktiga skyddet vid arbetslöshet betalar TCO-förbundens medlemmar fyra gånger:

  • A-kassan finansieras till del med en arbetsgivaravgift, den så kallade arbetsmarknadsavgiften, som räknas av löneutrymmet. Idag uppgår den till 2,91 procent på lönesumman. Arbetsgivaren betalar in summan men räknar sedan av denna när man förhandlar och beslutar om kommande löneutrymme.  
  • För det andra betalar vi individuellt en medlemsavgift till a-kassorna. Medlemsavgiften uppgår till mellan 85 och 160 kronor per månad beroende på vilken arbetslöshetskassa man tillhör. Avgiften är ett direkt bidrag från a-kassemedlemmarna till finansieringen av arbetslösheten och a-kassornas egna kostnader.
  • För det tredje avstår vi löneutrymme för det inkomstskydd som omställningsavtalen ger. I omställningsavtalen, som sluts mellan fack och arbetsgivare och som därför statsmakten inte har något med att göra, finns möjlighet till ekonomisk utfyllnad under en tid av arbetslöshet. Men kostnaderna för omställningsavtalen tas från existerande löneutrymme. Vill arbetstagarna ha bättre inkomstskydd, får man nöja sig med lägre löneökningar.
  • För det fjärde, slutligen, betalar fackmedlemmar en individuell premie till fackens inkomstförsäkringar. Dessa försäkringar är tillkomna på rent affärsmässiga grunder och således inte avtalade försäkringar. Den premie som försäkringsbolaget vill ha är direkt relaterad till den risk för arbetslöshet som fackförbundets medlemmar har.

Tjänstemännen är därför på sätt och vis statens kassako. Vi betalar allt mer men får tillbaka allt mindre.

TCO:s undersökningar visar att förbundens medlemmar gillar principen om den generella välfärden och att solidariteten med andra grupper är stark. Den generella välfärden, byggd på principen om inkomstbortfall när man blev sjuk, arbetslös, arbetsskadad och när man fick barn, har också länge varit en viktig mekanism för att hålla landet samman.  Och en viktig poäng är att den skulle gälla alla, också de som tjänar bra. Det var på den grunden som politiken vann tillit hos medelklassen. Höga skatter skulle motsvaras av inkomsttrygghet när man behövde det.

Men den inställningen är inte given. Den kan upprätthållas bara om medelklassen känner att välfärdsystemet någorlunda täcker ens behov.

I debatten kallas ibland arbetslöshetsersättningen nedsättande som ett bidrag, som underförstått skall ses som en belastning, som tärande. Inget kan vara mer fel och historielöst. Sverige är ett exportberoende land med hög dynamik på arbetsmarknaden. Varje år försvinner ca 400 000 jobb och lika många tillkommer. För att klara den höga jobbomsättningen och konkurrensen mot omvärlden behöver vi smarta system som gynnar omställningsförmågan. När verksamheter och jobb försvinner är a-kassan en viktig ekonomisk brygga över in i ett nytt jobb i nya branscher. Om a-kassan är dålig fungerar omställningen i ekonomin sämre. Då drar sig människor för att byta jobb. Då stannar många hellre kvar på ett arbete som upplevs tryggt än att byta till ett nytt och mer produktivt men osäkert arbete. Häromdagen uttalade sig ordförandena i LO och Saco tillsammans med mig mycket positivt inför ett nytt frihandelsavtal mellan Europa och USA. Ett sådant avtal kommer att sätta ännu högre omvandlingstryck på ekonomierna. Om den omställningen ska fungera effektivt och ske på ett socialt acceptabelt sätt måste både arbetare och tjänstemän kunna röra sig smidigt mellan jobb och kunna ha kortare arbetslöshetsperioder mellan dem. Då behövs en arbetslöshetsförsäkring som fungerar och en bättre balans i ansvarstagandet mellan staten och individen.

De fackförbund som tecknat inkomstförsäkringar för sina medlemmar har all anledning att vara stolta över dessa. De utgör en viktig del av tryggheten vid arbetslöshet för den enskilde. Men det behövs en bättre balans i ansvarstagandet mellan staten och facket. I takt med urholkningen av försäkringens värde övervältrar staten ett allt större risktagande på enskilda förbundsförsäkringar. Dessutom har tryggheten för den enskilde blivit beroende av att det fack man tillhör har råd att teckna en försäkring. Detta är ohållbart i längden.

Legitimiteten för välfärdsförsäkringarna är hotade om inget görs. Medelklassens vilja att finansiera den generella välfärden kommer att svikta. Det leder i sin tur till mer av privata lösningar och ytterligare ojämlikhet i vårt land. Det är få som önskar sig det.

Det är rimligt att medelklassen får större utväxling på den betalningsvillighet för gemensamma ändamål som ändå finns. Mest prioriterat är en förbättrad ersättning i arbetslöshetsförsäkringen genom ett högre takbelopp. Det skulle förbättra tilliten till välfärden och bidra till en effektivare omställningskedja på arbetsmarknaden.

Eva Nordmark
Ordförande TCO

Hjälp ensamföretagarna överleva coronakrisen

Många ensamföretagare har fortfarande inte fått något stöd för att klara sin ekonomi till följd av coronaviruset, skriver Therese Svanström i en debattartikel på aftonbladet.se

Läs mer

Debatt

Replik: Vi förstår inte Försäkringskassan

Försäkringskassan sågar förslagen till en ny sjukförsäkring. Vi har svårt att förstå myndighetens onyanserade och svepande kritik, skriver företrädare från LO, TCO och Saco.

Nyheter

Fler korta högskolekurser är helt rätt väg

De senaste veckorna har regeringen och samarbetspartierna presenterat flera satsningar på högskolans roll i det livslånga lärandet och omställning. Senast i raden är beskedet att tillföra ytterligare medel som ska användas till korta högskolekurser, och det är helt i linje med tjänstemännens behov.

Pressmeddelanden

Välkommet omställningsuppdrag för högskolan

TCO har under flera år varit drivande i frågan om att ge högskolan ett omställningsuppdrag. I takt med att arbetsmarknaden förändras och vi arbetar längre upp i åldrarna ökar behoven av att kunna ställa om och ändra riktning i arbetslivet. Coronapandemin har ställt dessa behov på sin spets.

Debatt

Replik: LOV-experiment läcker energi från AF

I krisen måste Arbetsförmedlingen fokusera på de åtgärder man vet fungerar, inte en ny svårutvärderad försöksverksamhet med en rad problem, skriver fackliga utredare från LO, TCO och Saco.

Nyheter

Framgång för TCO i sjukförsäkringsfrågan

2018 tillsatte regeringen med dåvarande socialförsäkringsminister Annika Strandhäll utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum. Utredningen tillsattes mot bakgrund av den kraftiga kritik som bland annat TCO riktat mot oklarheter kring Försäkringskassans bedömningar av de sjukskrivnas arbetsförmåga. Utredaren Clas Jansson har nu har nu presenterat slutbetänkande En sjukförsäkring anpassad till individen med flera förslag som TCO har jobbat hårt för att få igenom.

Pressmeddelanden

TCO delar ut priser till kulturskapare

TCO:s kulturpris och kulturstipendium 2020 delades ut digitalt på tisdagseftermiddagen. Årets kulturpristagare är regissören Amanda Kernell. Kulturstipendiet tilldelas bildkonstnären Kent Wisti.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

09 maj, 2020

Europadagen: Gemenskap och solidaritet

Tidigare i veckan var det 75 år sedan andra världskriget tog slut. Idag, den 9 maj, firar vi Europadagen. För 70 år sedan såg Robert Schumans deklaration om att skapa ett enat Europa, byggt på fred och stabilitet, dagens ljus.

EU

Kristina Lovén Seldén - Utredare arbetsmarknadspolitik

20 maj, 2020

Mångbottnade problem kräver mångdisciplinära lösningar

Kristina Lovén Seldén kommenterar Fores antologi Arbetsmarknad i förändring i en blogg.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning, Corona

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

19 maj, 2020

Blogg – vägen mot ett omställningsuppdrag

TCO har länge verkat för att ge universitet och högskolor ett omställningsuppdrag och glädjen var därför stor när regeringen i början av maj föreslog ändringar i högskolelagen för att tydliggöra lärosätenas roll i det livslånga lärandet. Det var ett viktigt steg i rätt riktning men utan kompletterande styrsignaler riskerar det att bli symbolpolitik och ett ansvar utan innehåll. Det är därför väldigt glädjande att regeringen och samarbetspartierna under den senaste veckan fortsatt att presentera satsningar och förslag som sakta men säkert fyller lärosätenas ansvar för det livslånga lärandet med innehåll.

Omställning och utbildning

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

11 maj, 2020

TCO vill se EU-pakt för jobb, sammanhållning och global utveckling

I lördags firades Europadagen, mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden. Pandemin har på några veckor lett till något av det som EU under årtionden arbetat för att förhindra: stängda gränser i Europa och att flera medlemsländer åsidosatt demokratin genom undantagslagar. EU är ett ömtåligt bygge. Pandemin visar hur viktigt det är att hela tiden prata om vad vi vill ha EU till, och vilka regler som vi absolut inte kan tumma på. När EU:s ekonomi nu ska återstartas vill TCO se en pakt för jobb, tillväxt och sammanhållning, som rustar Europa ekonomiskt, slår vakt om våra gemensamma värden och bidrar till global utveckling.

Ekonomi och tillväxt, EU, Internationellt

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

06 maj, 2020

Så påverkar Covid-19 pensionerna

Pensionsmyndigheterna har i dagarna lämnat sin prognos till regeringen om utgifterna för kommande år. I prognosen anges bland annat att inkomstpensionen i det allmänna pensionssystemet räknas ned med ungefär 1,5 procent under år 2021.

Pension, Corona

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

04 maj, 2020

Rusning till vård- och läraryrken

Den 15 april var sista dagen att söka till höstens utbildningar på universitet och högskolan och antalet sökande blev rekordhögt. Bland dessa finns många redan yrkesverksamma som gjort det kloka valet att i skuggan av pandemin kompetensutveckla sig eller ställa om till ett helt nytt yrke.

Omställning och utbildning, Corona

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Rapporter

Att använda bostäderna bättre

I rapporten beskrivs bostadsbristen och problemen med den illa fungerande bostadsmarknaden som ett arbetsmarknadsproblem. Bristande rörlighet bidrar till en sämre fungerande arbetsmarknad eftersom det uppstår rekryteringsproblem. Företag och organisationer kan inte besätta tjänster för att den som skulle ta jobbet inte har möjlighet att skaffa en bostad på rätt ort.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.