Omställning i arbetslivet

10:22 15 juni, 2015 Omställning

Arbetsmarknaden förändras snabbt. Digitaliseringen och globaliseringen gör förändringstakten ännu snabbare. I framtiden kommer vi att behöva byta jobb och bransch flera gånger under yrkeslivet. Vi i TCO kallar det för jobbhopping och vi ser det som positivt på många sätt. När rörligheten ökar, ökar också sysselsättningen.

I Sverige försvinner cirka 450 000 jobb varje år och lika många tillkommer. En stor del av de nya jobben kräver högre och ibland helt ny kompetens.

Den här utvecklingen ställer höga krav på både individen och samhället. Om vi ser till att ge människor rätt verktyg kan det innebära enorma möjligheter. Omställning – jobbhopping – gynnar såväl individen som Sveriges tillväxt och konkurrenskraft.

TCO-förbundens medlemmar säger att de trivs på sina jobb, men de säger också att de kan tänka sig att byta jobb för att utvecklas och lära sig nya saker. Jobbhopping handlar inte bara om trygghet och anställningsbarhet, utan även om utvecklingspotential och karriärmöjligheter. Främst handlar det om möjligheten att kunna växla karriär, få ett nytt jobb, få nya arbetsuppgifter eller nya ansvarsområden. Läs mer om jobbhoppare från FTF - facket för försäkring och finans.

Idag är varken arbetsmarknadspolitiken, utbildningssystemet, studiefinansieringen eller trygghetssystemet anpassade till detta. Därför måste vi se till att vi får bättre möjligheter till vidareutbildning för yrkesverksamma i den högre utbildningen.

I ett arbetsliv där kraven på utbildning och kompetens höjs är den högre utbildningen viktigare än någonsin. Universitet och högskola samt yrkeshögskolan måste bli mer lyhörda för arbetsmarknadens behov och kunna erbjuda utbildningar för yrkesverksamma.

Regeringen bör använda sin möjlighet att styra högskolorna och ge dem ett omställningsuppdrag. Att erbjuda utbildning för yrkesverksamma och bidra till en ­bättre matchning på arbetsmarknaden måste vara en självklar del av högskolans uppdrag.

Vi är också övertygade om att det krävs nya former för studiefinansiering, där parter, stat och individ delar på kostnaderna. Arbetsmarknadens parter behöver ta ansvar och komma överens om både system för finansiering och individuellt anpassad studievägledning.

TCO presenterar flera förslag på hur vi kan förbättra omställning och utveckling för fler och bättre jobb. Du hittar samtliga rapporter och undersökningar här.

Ann-Sofi Sjöberg

Teamchef Trygghetssystem, arbetsmarknad och utbildning
Tel
08-782 91 40
Mobil
070-867 60 24
E-mail
Skicka e-post till Ann-Sofi Sjöberg

Relaterade artiklar

Relaterade debattartiklar

Relaterade rapporter

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund