Tio utmaningar för skattesystemet

Det finns viktiga utmaningar som skattesystemet måste bidra till att möta.

  1. Globalisering och konkurrens om jobb med hög kvalitet och inkomster när verksamheter blir lägesoberoende.
  2. Ekonomins behov av utvecklingskraft genom innovation och entreprenörskap.
  3. Digitalisering och teknisk utveckling och dess krav och möjligheter skapar stort omvandlingstryck i ekonomin.
  4. Stort omvandlingstryck i ekonomin kräver stor omställningsförmåga hos och för individen.
  5. Växande krav på utbildning, även återkommande utbildning för individens ställning på arbetsmarknaden.
  6. Kunskaps- och tjänsteekonomin ställer beskattningen av arbete inför utmaningar, till exempel lokalisering i globalisering och avvägning mellan varor och tjänster.
  7. EU-medlemskapets utveckling och fortsatt ekonomisk integration.
  8. Behovet av en bättre fungerande bostadsmarknad, inte minst ökad rörlighet.
  9. Den demografiska utvecklingen och behovet av ett längre arbetsliv.
  10. Miljöskuld och klimathot måste väga tyngre än idag även i utformning av skatter och avgifter, med hänsyn till konkurrenskraft och utvecklingskraft.

 

 

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund