Skatt på sparande

Kapitalinkomstskatten bör i grunden vara likformig oavsett sparform, men en rad avsteg har gjorts av eller mindre väl motiverade skäl. Vi menar att i en översyn måste avvikelser kunna motiveras på ett mycket tydligare sätt vad gäller såväl legitimitet som effektivitet.

Ett sätt att återinföra mer enhetlig beskattning är en så kallad boxmodell. Det är en modell där de flesta tillgångar läggs ihop och avkastning beskattas löpande, inte vid försäljning. En sådan modell bör utredas i samband med en större skatteöversyn. I detta sammanhang bör ränteavdragen och en nedtrappning av dessa beaktas.

Det enskilda sparandet kommer framöver att utgöra en allt viktigare del av pensionen. Samtidigt behövs egna insatser till utbildning, boende, företagande med flera ändamål. Det egna sparandet bör kunna användas flexibelt och vi förordar därför att man inte inför särskilda skattegynnade sparformer för till exempel boende eller företagande.

En återkommande fråga i debatten är återinförande av arvs- och gåvoskatt respektive förmögenhetsskatt. Detta ställer vi oss mycket skeptiska till ur ett praktiskt och effektivitetsperspektiv. De försvårar och förhindrar exempelvis generationsskiften i småföretag, pengar försvinner utomlands och de flesta med större förmögenheter kan planera bort mycket av dessa skatter.

Belastningen har tidigare mest fallit på den vanliga medelklassens tillgångar, särskilt i form av bostäder.

Förslag om kapitalinkomstskatt i korthet

En översyn av kapitalinkomstbeskattningen bör utgå dels från enhetlighet, dels från att gynna inhemskt och privat företagsägande.

• Kapitalinkomstbeskattningen bör bli mer enhetlig. En så kallad boxmodell bör utredas.

 

 

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund