Välfärd och trygghetssystem

14:49 8 juni, 2015 Välfärd

Pålitliga trygghetssystem är bra för både medborgarna och tillväxten. Därför vill TCO att välfärden fortsätter att utvecklas - både för samhället och för individernas skull.

Trygghetssystem som fungerar gör att människor vågar möta förändringar. Finns det en välfärd som vi känner oss trygga med har människor lättare att acceptera modernisering och utveckling.

TCO har spelat en viktig roll för utvecklingen av den svenska välfärden, så den är något vi är extra stolta över. Det svenska systemet för föräldraförsäkring och barnomsorg gör att mer än sju av tio svenska kvinnor arbetar utanför hemmet. Det är dubbelt så mycket som den genomsnittliga EU-kvinnan. Genom att underlätta ännu mer för människor att förena arbete med familj kan vi röja undan fler hinder för i synnerhet kvinnor att ta mer kvalificerade arbeten. 

En väl utbyggd föräldraförsäkring som stimulerar till jämnare uttag mellan mammor och pappor, är en viktig del av välfärdspolitiken. Det är också en väl fungerande sjukförsäkring som ger människor inkomsttrygghet vid sjukdom. Den ska också underlätta de sjukskrivnas återgång till arbete. Tidig rehabilitering är en central åtgärd. Arbetslinjen i sjukförsäkringen ska upprätthållas utan att de sjukskrivna behandlas godtyckligt och skuldbeläggs. 

Men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Vi tror att det är viktigt att bevara och utveckla den välfärdsmodell vi har i Sverige. Människor måste känna att det är värt pengarna att betala skatt. Välfärdssystemen måste fungera och skapa ekonomisk trygghet under de perioder i livet då man inte kan försörja sig genom arbete. När man är arbetslös, sjuk, föräldraledig, arbetsskadad eller när man börjar bli äldre. 

TCO vill också att välfärdssystemen anpassas till egenföretagarnas villkor. Under de första åren som egenföretagare bör man kunna ta med sig sina förmåner i socialförsäkringarna. Mikael Dubois

Utredare: Välfärdsfrågor
Tel
08-782 92 93
Mobil
070-249 32 38
E-mail
Skicka e-post till Mikael Dubois

Relaterade pressmeddelanden

Relaterade debattartiklar

Relaterade publikationer

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund