Walter W McMahon

13:32 10 juni, 2013 Utbildning

Walter W McMahon är professor emeritus i nationalekonomi och utbildningsvetenskap vid University of Illinois och en av USA:s ledande utbildningsekonomer.

Hans forskning har framförallt inriktat sig på att undersöka den högre utbildningens effekter på samhället och individen och utbildningspolitikens betydelse för ekonomisk utveckling och tillväxt på regional och nationell nivå.

Bland hans senaste publikationer märks den omtalade och pris-belönta ”Higher Learning, Greater Good: The Private and Social Benefits of Higher Education”, (Johns Hopkins University Press, 2009) och referensverket ”Education and Development” (Routledge Major Works, 2011). McMahon har även varit verksam utanför akademin som utbildningspolitisk rådgivare åt bland andra OECD, UNESCO, Världsbanken och en rad regeringar.

På TCOs konferens kommer professor McMahon att hålla ett föredrag med rubriken ”Higher Education’s Impacts on Life’s Chances in a Changing Environment”. Bland annat kommer han att beskriva en rad positiva individ- och samhällseffekter av högre utbildning som inte ryms i de vanligt förekommande kalkyler som enbart fokuserar på individens inkomster och livslön. 

Andra frågor som kommer att beröras är hur den pågående ekonomiska krisen påverkar värdet av högre utbildning och den högre utbildningens ökande betydelse för individer, samhällen och arbetsmarknader i en tid där förändringar sker allt snabbare.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund