Samtal om högre utbildning: Vad är det som är högre, vem ska utbildas och varför?

14:47 10 juni, 2013 Utbildning

Aldrig tidigare har så många människor studerat på högskolenivå – vare sig i Sverige eller i världen. Efterfrågan tycks hela tiden öka, såväl från studenter som från arbetsgivare. Samtidigt finns det de som hävdar att ”alla inte ska bli akademiker” och att det råder utbildningsinflation och överutbildning. 

Hur ska vi ställa oss till detta i ett långsiktigt perspektiv? 
Hur har liknande diskussioner förts i tidigare expansioner av den högre utbildningen? Vilken roll spelar den högre utbildningen i Sverige idag och vilken roll vill vi att den ska spela? Vilka är de framtida utmaningarna, framtidsfrågorna och vägvalen? Hör tre tongivande intellektuella med mångårig akademisk bakgrund diskutera dessa frågor i ett fritt samtal som inte begränsas av 
paneldebattens strama tyglar och fasta roller.

Medverkande: 
Agneta Stark, docent i företagsekonomi, tidigare vice ordförande för SUHF (2006-2010) och rektor för Högskolan Dalarna (2004-2010)
Henrik Berggren, journalist, författare och FD i historia
Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet

Moderator: 
Tobias Smedberg, Agenda PR

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund