E. Yrkeshögskolans roll i den i eftergymnasiala utbildningen

14:35 10 juni, 2013 Utbildning

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som växer. Efterfrågan på arbetsmarknaden är stor och trycket att få starta- och delta i yh-utbildningar är högt. Samtidigt utgör yrkeshögskolan fortfarande endast omkring en tiondel av den eftergymnasiala utbildningen. 

På seminariet diskuteras yrkeshögskolans roll. Vilka är kompetensbehoven på arbetsmarknaden framöver och hur matchas de bäst mot olika eftergymnasiala utbildningsformer. Bör gränsdragningen mellan yrkeshögskola och högskola ses över och hur påverkar det dimensionering och resurstilldelning? En viktig fråga som tas upp är tidigare studenters etablering på arbetsmarknaden på kort- och lång sikt. Även internationella trender inom yrkesutbildningen kommer att beröras.


Medverkande: 
Pia Enochsson, generaldirektör, Myndigheten för Yrkeshögskolan
Roger Haddad (Fp), ledamot i riksdagens utbildningsutskott,
Lars Haikola, universitetskansler, Högskoleverket
Jesper Lundholm, utredare, Unionen
Louise Malmström (S), ledamot i riksdagens utbildningsutskott
Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert, Almega

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund