D. Hur många ska plugga - och vad får de kosta?

14:34 10 juni, 2013 Utbildning

En grundläggande fråga i svensk högskolepolitik är hur resurserna till den högre utbildningen ska fördelas. 

Behöver vårt resursfördelningssystem förändras och i så fall hur? Vilka prioriteringar styr hur utbildningsplatserna ska fördelas mellan olika eftergymnasiala utbildningsformer, mellan distans- och campusplatser, mellan olika studieorter och lärosäten? Bör Sverige ha nationella mål och i så 
fall vilka? I ett internationellt perspektiv är det också viktigt att diskutera hur vi förhåller oss till olika mål och nivåer inom exempelvis 
EU och OECD.

Medverkande: 
Eva Åkesson, rektor, Uppsala universitet
Anders Söderholm, rektor, Mittuniversitetet 
Inger Rydén Bergendahl, revisionsråd, Riksrevisionen
Ulrika Carlsson (C), ledamot i riksdagens utbildningsutskott
Ibrahim Baylan, Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson och vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Moderator: 
Tobias Smedberg, Agenda PR

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund