C. Livslångt lärande – en nyckel när vi behöver arbeta allt längre

14:32 10 juni, 2013 Utbildning

Mycket tyder på att vi kommer att behöva arbeta allt längre upp i åldrarna. För att det ska vara möjligt krävs bättre möjligheter att lära genom hela arbetslivet – inte minst inom den högre utbildningen.

Återkommande utbildning under hela yrkeslivet kommer att 
bli en nödvändighet, om det tycks alla vara överens. Ändå saknas 
fortfarande ett fungerande system för det livslånga lärandet. 
Varför? I detta seminarium presenterar TCO och Unionen en 
gemensamt utgiven ny bok där ett antal personer med ett mång-
årigt engagemang i kompetensutveckling och vidareutbildning försöker besvara den frågan. Några av de intervjuade ingår i panelen.

Medverkande: 
Pernilla Gunther, Kd, suppleant i arbetsmarknadsutskottet 
Ylva Johansson, S, arbetsmarknadspolitisk talesperson och vice ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott
Calle Leinar, vd, Tryggghetsrådet
Lil Ljunggren Lönnberg, konsult, Rådhus-gruppen 
Jonas Olofsson, docent vid Malmö högskola och gästforskare vid Umeå universitet
Anna Öberg, journalist och medförfattare till boken.

Moderator: 
Ulrika Hektor, analyschef, Unionen

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund