B. Sverige i världen och världen i Sverige

14:26 10 juni, 2013 Utbildning

Studieavgifterna har gjort att antalet studenter som söker sig till Sverige från länder utanför EU har rasat på kort tid. Samtidigt ökar efterfrågan på högre utbildning snabbt i hela världen. 

Hur ska Sverige möta den utvecklingen? Vad är internationalisering och varför är det viktigt? Finns det bra och mindre bra internationalisering? Vilka strategier och metoder fungerar i Sverige och i andra länder? Vilka är Sveriges interna och 
externa utmaningar – vilka är våra styrkor och svagheter, våra möjligheter och hot? Vilka är de internationella trenderna?´

Medverkande: 
Helene Hellmark Knutsson, ordförande för Mälardalsrådet och socialdemokratiskt finanslandstingsråd i opposition i Stockholms läns landsting 
Eva Malmström Jonsson, prorektor, KTH 
Erik Pedersen, vice ordförande Sveriges förenade studentkårer 
Niklas Tranaeus, marknadsstrateg, Svenska institutet 
Eino Örnfeldt, departementsråd vid Utbildningsdepartementets universitets- och högskoleenhet och tillträdande utbildningsråd vid OECD- och Unescodelegationen i Paris.

Moderator: 
Elisabeth Gehrke, fd Vice ordförande för Sveriges 
förenade studentkårer och SFS-representant i European Student 
Union.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund