A. Högre utbildning av högre kvalitet

13:36 10 juni, 2013 Utbildning

Debatten om kvalitetsbristerna i den svenska högskolan pågår för fullt. Men vad är kvalitet i den högre utbildningen? 

Borde vi  mäta kvalitet – vem ska i så fall göra det och hur? Vilka är de  främsta kvalitetsbristerna i den svenska högskolan idag och hur åtgärdar vi dem? Vilket ansvar har olika parter – studenter, lärosäten, stat, kommuner, arbetsgivare? Hur ska nästa kvalitetsutvärderingssystem se ut efter att den nuvarande utvärderingscykeln avslutas 2014? Vad kan vi ta med oss från det nuvarande 
systemet, vad bör tillkomma och vad bör skrotas?

Medverkande: 
Erik Arroy Thiam, ordförande, Sveriges förenade studentkårer
Ibrahim Baylan, Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson och vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott 
Ann Fust, universitetsdirektör, Uppsala universitet, och ledamot i SUHFs expertgrupp 
Åsa Lindberg-Sand, FD i pedagogik och pedagogisk utvecklare för kvalitetsfrågor vid Lunds universitet 
Lars Haikola, universitetskansler, HSV
Peter Honeth, statssekreterare (Fp), utbildningsdepartementet

Moderator: 
Tobias Smedberg,
 Agenda PR

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund