Utbildning för ett bra liv – 2012 års konferens om högre utbildning

13:30 10 juni, 2013 Utbildning

09.00-09.30
Registrering och frukost

09.30-10.00     
Eva Nordmark, ordförande, TCO

10.00-11.15
Walter W McMahon: Higher Education’s Impacts on Life’s Chances in a    Changing Environment

11.15-11.35     
Fika

11.35-12.00     
Vi dansar din avhandling 

12.00-13.10     
Lunch 

13.00-13.50     
Seminarieblock 1
Välj bland tre parallella seminarier: A-C

A. Högre utbildning av högre kvalitet 
– hur får vi det?


B. Sverige i världen och världen i Sverige

C. Livslångt lärande – en nyckel när vi 
behöver arbeta allt längre


14.05-14.55     
Seminarieblock 2
Välj bland tre parallella seminarier: D-F

D. Hur många ska plugga - och vad får 
de kosta?

E. Yrkeshögskolans roll i den 
eftergymnasiala utbildningen


F. Lärarutbildningen – en utbildning 
som lockar?


14.55-15.10     
Fika

15.10-15.30    
Vi dansar din avhandling

15.30-16.15    
Samtal om högre utbildning 
Vad är det som är högre, vem ska utbildas och varför? 
Medverkande: Agneta Stark, Henrik Berggren och Sven-Eric Liedman.

16.15-16.30     
Britta Lejon, ordförande, Fackförbundet ST

16.30-18.00
     
After conference med enklare mat och dryck till självkostnadspris

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund