Kvalitet i den högre utbildningen – har vi rätt verktyg?

13:12 10 juni, 2013 Utbildning

Hur går implementeringen av det nya kvalitetssäkringssystemet? Vilka är de allvarligaste kvalitetsbristerna i den högre utbildningen idag – och hur kan de åtgärdas? Hur ser nästa kvalitetsutvärderingssystem ut?
´
Medverkande:
Lars Haikola, universitetskansler, Högskoleverket
Camilla Georgsson, ordförande Sveriges förenade studentkårer
Åsa Kettis-Lindblad, Utvärderingschef vid enheten för kvalitet 
och utvärdering, Uppsala universitet 
German Bender, utredare TCO
Elvy Westlund, vicerektor Mälardalens högskola
Moderator: Tobias Smedberg, Agenda PR

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund