D: Distansutbildning – potential och problem

13:16 10 juni, 2013 Utbildning

Distansutbildningen har expanderat kraftigt det senaste decenniet. I dag studerar sig omkring en femtedel av landets studenter enbart på distans – och ännu fler ägnar sig åt någon form av distansutbildning. På seminariet diskuteras distansutbildningens resultat och kvalitet, dess potential för breddad rekrytering, 
pedagogisk utveckling och vidareutbildning för yrkesverksamma. Även internationella trender inom distansutbildning kommer att beröras.

Medverkande:
Stefan Hrastinski, lektor Kungliga Tekniska högskolan
Andrew Casson, chef för Utbildnings- och forskningskansliet 
Högskolan Dalarna 
Lars Svensson, lektor Högskolan Väst
Jonas Paulsson, projektledare Högskoleverket
Eino Örnfeldt, enhetschef för Universitets- och högskoleenheten vid Utbildningsdepartementet 
Moderator: Tobias Smedberg, Agenda PR

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund