C: Doktoranders studiesociala villkor

13:15 10 juni, 2013 Utbildning

Fungerar trygghetssystemen för doktorander? Hur ser doktoranders situation ut vid exempelvis sjukdom och föräldraskap – och kan den förbättras? Hur ser vardagen ut för forskarstuderande när det gäller deltagande i institutionsgemenskapen?

Medverkande:
Josefina Erikson, doktorand Uppsala Universitet
Benjamin Ulfenborg, doktorand och ordförande i Sveriges 
förenade studentkårers doktorandkommitté, Högskolan i Skövde
Adnan Dibrani (S), ledamot i riksdagens utbildningsutskott
Oskar Öholm (M), ledamot i riksdagens utbildningsutskott
Moderator: Britta Lejon, första vice ordförande i Fackförbundet ST

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund