B: Validering – varför behövs det och hur går det till?

13:13 10 juni, 2013 Utbildning

Ansvaret för validering av reell kompetens inom utbildningssektorn är fördelat på olika myndigheter: Myndigheten för yrkeshögskolan, Högskoleverket och lärosätena. Inom EU pågår en process för att knyta samman de nationella referensramarna för kvalifikationer (NQF) med den europeiska (EQF). 


Syftet är att främja medborgarnas rörlighet mellan länder och att underlätta det livslånga lärandet. På detta seminarium diskuteras arbetet med att förbättra validering av reell kompetens i Sverige och vilka konsekvenser det nya 
nationella kvalifikationsramverket (NQF) kan få.

Medverkande:
Anna Kahlson, nationell samordnare  
Myndigheten för yrkeshögskolan
Aleksandra Sjöstrand, utredare Högskoleverket
Moderator: Ulrika Hektor, utredare Unionen

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund