Forskningspolitik

11:11 10 juni, 2013 Utbildning

Vi behöver en forskning som är mer i samspel med näringslivet. Om det blir en reell möjlighet för redan yrkesverksamma att forska, kan akademin och näringslivet få befrukta varandra bättre än idag. Dessutom måste arbetsmiljö och de sociala villkoren bli bättre för forskarstuderande.

Sverige är bra på innovationer och på att utveckla teknologi, men inte lika skickliga på att kommersialisera dem. TCO vill därför öppna forskarutbildningen även för yrkesverksamma i olika sektorer i samhället. 

I dag kommer de flesta forskarstuderande direkt från grundutbildningen. Men har man dessutom ett antal års yrkesverksamhet bakom sig och kan fortsätta arbeta på, säg, halvtid bredvid studierna, skulle det öka det vetenskapliga inflödet i olika verksamheter och öppna alternativa karriärvägar för den enskilde. 

Vi vill också öka antalet forskarutbildade med inriktning mot näringsliv och företag. Satsa gärna i huvudsak på lärosäten som har, eller kan utveckla, forskning och forskarproduktion i anslutning till småföretag inom industri- eller tjänsteproduktion. Vi ser också gärna förstärkta satsningar på forskning och utveckling i små och medelstora företag. 

Universitet och högskolor är i dag inte några bra arbetsplatser. Beslutsprocesser, arbetsmiljö och inflytande lämnar mycket övrigt att önska. Inte minst för de forskarstuderande. Det behövs därför mer inflytande och demokrati på våra lärosäten. Vi bör prioritera chefs- och ledningsfrågor. Genom att satsa på fler forskarstuderande med doktorandanställning och genom att förbättra doktoranders arbetsförhållanden och sociala villkor, kan vi sörja för det generationsskifte som forskarvärlden står inför.

Men ödmjukhet är viktigt. Nyckelbranscher i all ära – framtiden är oförutsägbar och de analytiker, företagsledare och andra bedömare som har försökt skåda in i framtiden har nästan alltid missat en stor del av den teknologi som väntat runt hörnet. Därför är det viktigt att vi sprider våra risker och inte underblåser tendensen att allt kapital springer åt samma håll. En bred, diversifierad näringslivsstruktur – där det finns såväl stora som små företag och där många olika branscher finns representerade – kan hjälpa oss med detta, och likaså en akademisk forskning som hävdar sig bra internationellt.

German Bender (Tjänstledig)

Utredare: Utbildnings- och forskningspolitik

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund