Livspusslet

14:35 25 april, 2013 Livspusslet

TCO driver livspusselfrågorna eftersom vi vill se ett arbetsliv som går att kombinera med familjeliv, utan att någotdera behöver stå i skuggan av det andra.

Vi tror på en kombination av arbete och fritid – ett pussel där alla bitar får plats. Vi vill också se ett mer jämställt samhälle där kvinnor slipper halka efter i arbetslivet för att de fött barn, och där män slipper halka efter i föräldrarollen.

Men lika fel som det är när småbarnsföräldrarna på arbetsplatsen inte får ta del av de mest stimulerande och ansvarsfulla arbetsuppgifterna, är det när de kollegor som inte har barn automatiskt förväntas ta smällarna och till exempel ställa upp och jobba under helger och semestrar. Arbetslivet måste gå att kombinera med en fritid alldeles oavsett om denna fritid innebär familjeliv med egna barn – eller att man umgås med vänner, syskon eller föräldrar.

TCO myntade ordet Livspusslet
Inför valrörelsen 2002 lanserade TCO sin kampanj Jobb-hjärta-familj. I den satte TCO fokus på Livspusslet. Med det menas framför allt frågan hur människor rent praktiskt ska få ihop sin vardag med både yrkesliv och familjeliv – och vi tyckte att namnet Livspusslet mer än väl klädde problemen i ord.

Kampanjen gav resultat: flera riksdagspartier drev barnfamiljernas frågor under sina valrörelser. Både Folkpartiet och Centerpartiet tog upp TCOs förslag om en jämställdhetsbonus för att uppmuntra föräldrarna att dela upp föräldraledigheten så jämnt som möjligt. Dessutom skapades en helt ny politisk befattning: jobbet som Barn- och familjeminister, ett statsråd i Socialdepartementet. Livspusslet hade blivit en punkt högt upp på den politiska agendan.

Livspusslet (som för övrigt är ett registrerat varumärke som TCO äger) har nu införlivats i ordförrådet hos såväl politiker som journalister i Sverige och det är vi glada för. För ju fler som känner till ett problem, och sätter namn på det, desto större möjligheter att hitta lösningar.

Relaterade publikationer

Relaterade pressmeddelanden

Relaterade debattartiklar