Jämställdhetsindex

10:08 10 juni, 2016 Jämställdhet

TCOs första Jämställdhetsindex visar att kvinnor i Sverige i genomsnitt tog ut 72,6 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn under förra året.

Index baserat på föräldraledighet och vård av barn
Jämställdhetsindex tar hänsyn till hur uttaget av föräldrapenning fördelar sig mellan könen. Vi har slagit ihop de två olika sorterna föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn (VAB) och den vanliga typen av föräldrapenning, som till största del tas ut innan barnet börjar förskola (sk föräldraledighet).

Beräkningarna utgår från Försäkringskassans statistik över uttagen föräldraledighet och ledighet för vård av barn (VAB) under kalenderåret 2015. Indexet vägs ihop av kvinnors respektive andelar av, dels totala antalet uttagna dagar med föräldrapenning under det senaste kalenderåret dels totala uttaget av dagar för VAB under samma period. Ett jämställt uttag motsvaras av ett index på 50.

Jämställdhetsindex 2015 runt om i landet
Årets vinnare är föräldrarna i Västerbottens län med ett jämställdhetsindex på 68,2. Det innebär att kvinnor i Västerbotten sammanlagt tar ut 68,2 procent och män 31,8 procent av föräldraledighet och VAB. Föräldrarna i Västerbotten leder med en och en halv procentenhet före tvåan som är föräldrarna i Gotlands län som har ett index på 69,7. Trea är föräldrarna i Uppsala län med ett index på 70,4 tätt följd av föräldrarna i Jämtlands län och Stockholms län.

Längst ner i tabellen hittar vi föräldrarna i Skåne län med index 75. Alltså tar kvinnor i Skåne sammanlagt ut 75 procent av föräldraledighet och vab. Män i Skåne tar sammanlagt ut 25 procent. Det ser inte så mycket bättre ut i Gävleborgs län som har ett Jämställdhetsindex på 74,4 och Värmlands län med index 74,3.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund