Jämställdheten går kräftgång i krisen Spanien

10:20 3 maj, 2013 Jämställdhet

Alicia Lopez är djup oroad inför framtiden. Den ekonomiska krisen i Spanien grasserar för fullt och särskilt hårt slår den mot kvinnorna.

Alicia Lopez arbetar som frilansande sminkös inom både film och teater. Hittills har hon och hennes familj, trots krisen, klarat sig ganska bra, men på senare tid har det blivit glesare mellan uppdragen. När TCO träffar henne har hon gått arbetslös i en och en halv månad, något hon inte varit med om tidigare. 


Hennes man, som är statsanställd, har också drabbats. Han har fått lönen frusen på samma nivå de senaste fyra åren. Dessutom har extralönen som tidigare betalades ut innan jul, dragits in. 

– Vi har två barn i tonåren att försörja. Dessutom har vi ett bostadslån som börjar bli allt svårare att betala, säger Alicia Lopez.

Ett öde de delar med hundratusentals andra. Under åren 2008-2011 vräktes cirka 300 000 spanjorer från sina hem på grund av bristande betalningsförmåga. Och i tidningarna blir det allt vanligare med artiklar om människor som tar sina liv på grund av ekonomiska problem.

Stor utveckling på kort tid
Men trots den tilltagande krisen har svansföringen på jämställdhetsområdet varit hög i Spanien, åtminstone innan landet bytte regering 2011. 

Francos död i mitten av 1970-talet blev startskottet för en utveckling mot ett jämställt samhälle gått i en snabb takt. Homoäktenskap har blivit legaliserade, ett ambitiöst åtgärdspaket mot våld mot kvinnor har antagits och skilsmässa utan betänketid har blivit möjlig. Sedan ett par år tillbaka finns en lagstadgad pensionsgrundande mammaledighet på fyra månader och 2007 infördes 15 dagars pappaledighet. 

Dåvarande premiärministern Rajoy deklarerade flera gånger att jämställdhet var måttet på ett lands civilisation. Därför var det också naturligt med en regering som till hälften bestod av kvinnor och att det fanns ett renodlat jämställdhetsdepartement. Det finns också en lag om lika lön för lika arbete.
Men när den nya högerregeringen tog över 2011 avstannade jämställdhetssatsningarna totalt. 

– Regeringen säger att den på grund av krisen inte kan prioritera jämställdhet. Men den här regeringen hade nog gjort samma sak även om ekonomin varit god, menar Alicia Lopez.

Fortfarande en machokultur
Protesterna från den feministiska rörelsen har svårt att få gehör. Trots att mycket hänt på jämställdhetsområdet dras landet till stor del med en machokultur, menar Alicia Lopez. 

– Det är fortfarande kvinnorna som har huvudansvaret för barnen. Och barnomsorgen är så dyr, runt 400-450 euro i månaden, att det för vissa kvinnor inte lönar sig att jobba, säger hon.

Svårigheten att få barnomsorg i kombination med att spanska kvinnor i högre utsträckning vill utbilda sig och göra karriär är en av orsakerna till att de spanska födelsetalen sjunkit dramatiskt. Det har blivit allt vanligare att skaffa bara ett, eller inga, barn, samtidigt som andelen spanska pensionärer ökar.

– Jag hade troligen också bara skaffat ett barn, om jag inte hade fått hjälp med barnpassningen från barnens mor- och farföräldrar, säger Alicia Lopez.

Stora löneskillnader
Trots lagen om lika lön, är löneskillnaderna mellan könen stora i Spanien. Särskilt i renodlade tjänstemannayrken. Kvinnor som blir gravida riskerar fortfarande att mista sina jobb. Nyligen fick Alicia Lopez höra att en vän blivit av med en projektanställning när det blev känt att hon var gravid. Trots att arbetsgivaren saknar laglig grund.

– Arbetsgivarna tänker fortfarande att de riskerar större problem med en kvinna. Om en av två måste sluta, är det oftast kvinnan som får gå, konstaterar Alicia Lopez.

Samtidigt kräver EU ännu större besparingar för att Spanien ska få lån. Närmast står 800 000 personer inom den offentliga sektorn inför hotet att bli arbetslösa.  

– Det oroar. Som läget är nu, är det svårt att se någon ljusning, säger Alicia Lopez.

Annette Ulvenholm Wallqvist

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund