TCOs stipendiefond till Olof Palmes minne

10:52 6 maj, 2013 Globalt

Funderar du på fackliga studier utomlands kring det fackliga arbetets betydelse för fred, frihet och demokrati? Vid två tillfällen per år kan du som är medlem i ett TCO-förbund söka pengar från TCOs internationella stipendiefond till Olof Palmes minne.

TCOs internationella stipendiefond till Olof Palmes minne instiftades 1987. I samband med att fonden instiftades betalade förbunden in en krona per medlem och att dessa medel utgör fondens grundkapital.


Fonden ska främja studier utomlands avseende det fackliga arbetets betydelse för fred, frihet och demokrati. Det finns möjlighet att söka medel två gånger per år, senast den 1 april respektive 1 oktober ska ansökan vara ditt förbund till handa.

Ansökan görs på blanketten som du kan ladda hem brevid till höger och lämnas till berört förbund, så att de har den senast den 1 april respektive 1 oktober. Förbundet skickar sedan ansökan, tillsammans med förbundets yttrande till stipendiefonden. Riktlinjer kan laddas hem till höger.

Reserapporter
Nedan finner du också några av de rapporter vi fått in från våra tidigare stipendiater.

Mexico, 2014
El Salvador, 2014
Colombia, 2014
Brasilien, 2013
Brasilien, våren 2008

Jordanien våren 2007.doc
Zimbabwe våren 2007.doc
Nicaragua, våren 2006 (pdf)
Island, sommaren 2006 (pdf)
Moldavien, våren 2006 (pdf)
Sydafrika, hösten 2005(pdf)
Namibia, sommaren 2005(pdf)
Tanzania, våren 2005,
Lärarförbundet(pdf)Tanzania, våren 2005,
ST och SKTF(pdf)London, våren 2005(pdf)
Eritrea, hösten 2004(pdf)
Kuba, våren 2004
Ryssland, hösten 2003
Somalialand, våren 2003(pdf)