OECDs riktlinjer för multinationella företag

OECDs riktlinjer för multinationella företag stadgar att företagen ska respektera mänskliga rättigheter och sina anställdas rätt att organisera sig och förhandla kollektivt.

De innehåller även regler mot miljöförstöring och korruption. Riktlinjerna har förhandlats fram av regeringar, fackföreningar och arbetsgivarrepresentanter och länderna har bildat nationella kontaktpunkter för att se till att de efterlevs. 

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund