Globala ramavtal

Ett globalt ramavtal är en bindande överenskommelse mellan ett globalt branschfack och ett multinationellt företag som i avtalet förbinder sig att respektera mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Idag finns det drygt 40 globala ramavtal.Dessa avtal blir allt viktigare verktyg i kampen för att mänskliga rättigheter i arbetslivet ska respekteras. Syftet med ramavtalen är att lägga ett gemensamt golv för alla arbetsplatser och underleverantörer som är knutna till en koncern. Avtalen bygger främst på ILOs kärnkonventioner samt OECD: s riktlinjer för multinationella företag, men kan i övrigt se olika ut.

Genom de globala ramavtalen förbinder sig företagen att följa att de olika ländernas lagstiftning om minimilöner och arbetsvillkor, Företaget förbinder sig att respektera rätten att bilda fackföreningar och att förhandla kollektivt, de ska motverka tvångs- och barnaarbete, och motverka all diskriminering. Alla fackföreningar som är verksamma inom koncernen ska gemensamt arbeta för att mänskliga rättigheter i arbetslivet efterlevs. Avtalen ålägger även underleverantörer att följa samma regler.

För närvarande finns det drygt 40 globala ramavtal inom multinationella koncerner och en stor andel är svenska IKEA, Skanska, SKF, Hennes & Mauritz, Duni och SCA är exempel på svenska företag som har sådana avtal. 

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund