Ekonomi och tillväxt

14:12 28 maj, 2015 Ekonomi & Tillväxt

Eftersom en så stor del av den samhällspolitiska utvecklingen är beroende av vad som händer i ekonomin, bevakar TCO noga vad som händer på det området.

TCO bevakar den ekonomiska utvecklingen med professionella och välutbildade arbetstagares intressen i fokus. Det är ju dessa grupper som är TCO-förbundens medlemmar. Självklart lägger vi särskilt stor vikt vid utvecklingen på arbetsmarknaden.

Vi följer och kommenterar konjunkturutvecklingen och bedömer den ekonomiska politikens utformning. Det kan gälla finanspolitiken såväl som  Riksbankens räntepolitik.

TCO analyserar de långsiktiga strukturförändringarna i svensk ekonomi och kommunicerar vår syn på vilka krav som dessa förändringar ställer på politiken. Det kan till exempel handla om skattesystemet eller det ekonomisk-politiska ramverkets utformning. 

TCOs ekonomer och utredare skriver rapporter, svarar på remisser, anordnar seminarier, sitter med i utredningar och samarbetar på olika sätt med TCOs medlemsförbund. Vi följer vad som händer i statliga utredningar och på forskningsfronten.
Vi bygger också nätverk med sakkunniga och handläggare på myndigheter, regeringskansli och på forskningsinstitut.
Allt för att öka TCOs kunskap inför vägval och ställningstaganden i frågor som är viktiga för TCO-förbundens medlemmar.

 

Göran Zettergren

Chefsekonom
Tel
08-782 91 33
Mobil
070-753 33 52
E-mail
Skicka e-post till Göran Zettergren

Relaterade pressmeddelanden

Relaterade publikationer

Relaterade debattartiklar

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund