Viktiga frågor just nu

14:32 17 mars, 2015 Arbetsmarknad, Arbetsrätt, EU, Globalt

Här är några viktiga arbetsrättsfrågor som TCO driver och bevakar. De flesta finns i gränslandet mellan EU-rätten och den svenska arbetsplatsverkligheten.

Skydd för visselblåsare

TCO arbetar för ett starkare rättsligt skydd för visselblåsare, alltså anställda som är beredda att larma om allvarliga missförhållanden på sin arbetsplats. Dessa modiga människor är ett viktigt värn mot korruption och ekonomisk brottslighet. Känner de sig inte trygga med att lagen skyddar dem är det dåligt för hela samhället.

Meddelarskydd i skattefinansierade privata bolag

Anställda i stat, kommun och landsting har meddelarfrihet. Det innebär att de är fria att kontakta journalister om missförhållanden på jobbet. Grundlagen förbjuder offentliga arbetsgivare att efterforska vem som berättat för medierna och ger medierna ansvaret att inte avslöja källan.

Idag utförs en mängd tjänster av privata utförare, men de finansieras från samma källa som den offentliga verksamheten: av skattepengar. TCO tycker att den som är anställd på det privata energibolaget eller vårdcentralen ska ha lika starkt skydd av lagen, som sina offentliganställda kollegor.

Skydd för den personliga integriteten

Drogtester, kameraövervakning, och arbetsgivare som kollar sina anställdas mejl. Övervakningen av de anställda ökar och blir mer och mer avancerad. TCO vill se en stark skyddslagstiftning för den personliga integriteten i arbetslivet. Det saknas idag.

Sociala hänsyn vid offentlig upphandling

Staten, kommuner och landsting köper varor och tjänster för hundratals miljarder kronor varje år. Det handlar om gigantiska summor och tusentals kontrakt. Tänk vilken kraft det skulle vara om det samtidigt ställdes krav på att de upphandlade företagen hade kollektivavtal och tog hänsyn till miljö och andra sociala frågor! EU öppnar nu för större möjligheter att göra det. Här driver TCO på för att Sverige ska flytta fram positionerna. 

Yrkeskvalifikationsdirektivet

Varje land i EU har sina egna regler och lagar kring vad som krävs för att få jobba inom sitt yrke där. Det är regler som ibland blir ett onödigt hinder för den som vill arbeta i ett annat europeiskt land. Onödigt tycker TCO! Den fria rörligheten är ju en en europasamarbetets grundidéer. Det är viktigt att dessa regler ses över och att de regleringar som inte behövs tas bort.

Lise Donovan

Chefsjurist
Tel
08-782 91 98
Mobil
070-285 62 10
E-mail
Skicka e-post till Lise Donovan

Sofia Råsmar

EU-rättsjurist
Tel
08-782 92 12
Mobil
072-527 31 20
E-mail
Skicka e-post till Sofia Råsmar

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund