Ökad trygghet för visstidsanställda

15:03 20 maj, 2015 Arbetsmarknad, Arbetsrätt, EU

TCO har länge kämpat mot att de svenska reglerna för visstidsanställningar gjort det möjligt att stapla korta anställningar under mycket lång tid. Reglerna har varit lätta att missbruka och strider dessutom mot EU:s visstidsdirektiv. Nu finns ett regeringsförslag.
Bättre, men otillräckligt, tycker TCO.

I maj 2015 lade regeringen ett förslag  (Ds 2015:29) som ska göra det svårare för arbetsgivare att ha samma person tidsbegränsat anställd under lång tid utan att ge personen en tillsvidareanställning. 

Förslaget är en skärpning jämfört med idag men tillåter fortfarande att man jobbar sex år hos en arbetsgivare utan att ha rätt till en tillsvidareanställning. 

TCOs lösning, med en övre sammanlagd tidsgräns på tre år under en femårsperiod oavsett vad man kallar den tidsbegränsade anställningar är både mer effektiv och enklare, samtidigt som den ger arbetsgivarna nödvändig flexibilitet.

 

Korta anställningar behövs
Tidsbegränsade anställningar är nödvändiga. Den finns många situationer där arbetsgivare har ett behov av att anställa tidsbegränsat. Till exempel då någon är sjuk, då det finns ett tillfälligt behov av viss kompetens, för att genomföra ett särskilt projekt, eller vid ett tillfälligt uppsving i efterfrågan på företagets varor eller tjänster. För arbetstagare kan tidsbegränsade anställningar vara en väg in på arbetsmarknaden. 

Samtidigt är det alltför många som fastnar i tidsbegränsade anställningar. Förutom den ekonomiska otryggheten i att inte veta om man har något jobb när anställningen löper ut så upplever tidsbegränsat anställda mer stress och har svårare att få lån eller bostad.
 

EU-kommissionen delar TCOs syn
Dagens regler för visstidsanställningar tillkom genom en reform 2007. TCO anmärkte då på att det blev för lätt för arbetsgivare att stapla tidsbegränsade anställningar på varandra under mycket lång tid trots att de egentligen finns ett permanent behov av arbetskraft.

EU:s direktiv om visstidsarbete kräver att varje medlemsland har ett effektivt skydd mot missbruk av upprepade tidsbegränsade anställningar. Därför anmälde TCO Sverige till EU-kommissionen. Kommissionen har efter utredning kommit fram till att den delar TCO:s syn och driver ett fördragsbrottsärende mot Sverige. Om Sverige inte ändrar reglerna kan kommissionen väcka talan mot Sverige i EU-domstolen.

I februari 2013 utfärdade Kommissionen ett så kallat motiverade yttrande där man gav den Svenska regeringen två månader på sig att anmäla de åtgärder som vidtagits för att fullständigt genomföra direktivet. I april 2014 kom ett kompletterande motiverat yttrande med en ny tidsfrist på två månader. 

TCOs förslag
Att uppfylla EU-rättens krav är inte svårt. TCO föreslår att arbetstagare som har varit tidsbegränsat anställda hos samma arbetsgivare under tre år under en femårsperiod ska ha rätt till en tillsvidareanställning, oavsett vilken typ av tidsbegränsad anställning det rör sig om. En sådan sammanlagd övre tidsgräns nämns uttryckligen i EU-direktivet som ett sätt som EU-rättens krav kan uppfyllas.

Samuel Engblom

Samhällspolitisk chef
Tel
08-782 91 37
Mobil
070-250 37 70
E-mail
Skicka e-post till Samuel Engblom

Lise Donovan

Chefsjurist
Tel
08-782 91 98
Mobil
070-285 62 10
E-mail
Skicka e-post till Lise Donovan

Magnus Lundberg

Jurist
Tel
08-782 91 24
Mobil
072-577 67 61
E-mail
Skicka e-post till Magnus Lundberg

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund