Arbetsrätt

14:07 25 april, 2013 Arbetsmarknad, Arbetsrätt, EU

Lagar och kollektivavtal sätter reglerna på den svenska arbetsmarknaden. De är mycket viktiga verktyg för bra löner och goda arbetsvillkor. TCO bevakar att de inte försämras.

TCO arbetar för att stärka rättigheterna för professionella och välutbildade yrkesutövare. Vi övervakar, analyserar och påverkar förändringar på arbetsrättens område, både nationellt och inom EU.

Vilka följder får de olika förslagen för alla som arbetar, för arbetsplatserna och för jobben i framtiden? Innebär nya lagar en förbättring eller en försämring för TCO-förbunden och deras medlemmar? Det är frågorna vi ställer oss.Vi är stolta över att TCO kunnat medverka till att skyddet för visstidsanställda har uppmärksammats och att skyddet mot diskriminering i arbtslivet har stärkts

När arbetsrätten förändras idag har det nästan alltid samband med ett nytt EU-direktiv. Då behöver TCO bevaka att genomförandet i Sverige blir bra. För oss är det helt centralt att förändringar av lagar inte drar undan mattan för den svenska partsmodellen

 Rätten att organisera sig i fackföreningar och att förhandla kollektivt, rätten att strejka och att komma överens om kollektivavtal med sin arbetsgivare skyddas av både vår grundlag och av internationella konventioner. Ändå hotas dessa rättigheter världen över. Därför följer TCO också rättsutvecklingen ur ett bredare perspektiv.

 

Lise Donovan

Chefsjurist tf
Tel
08-782 91 98
Mobil
070-285 62 10
E-mail
Skicka e-post till Lise Donovan

Sofia Råsmar

EU-rättsjurist
Tel
08-782 92 12
Mobil
072-527 31 20
E-mail
Skicka e-post till Sofia Råsmar

relaterade pressmeddelanden

Relaterade debattartiklar

Relaterade publikationer