Företagshälsovård och skyddsombud

13:40 21 maj, 2015 Arbetsmiljö

TCO anser att skyddsombuden ska få en självklar roll på arbetsplatserna och inte finansieras med fackliga medlemsavgifter. Vi tycker också att alla våra medlemmar ska ha tillgång till företagshälsovård av hög kvalitet.

Att vara skyddsombud, eller arbetsmiljöombud som det också kallas, är ett viktigt uppdrag eftersom man representerar de anställda i arbetsmiljöfrågor. Lagen säger att det på varje arbetsplats med mer än fem anställda ska finnas ett skyddsombud/arbetsmiljöombud, som med fördel väljs av fackets medlemmar. Både Förtroendemannalagen och Arbetsmiljölagen ger skyddsombudet en suverän rätt att bli informerad om och delta i planeringen av ny och förändrad organisation. 

Förutom de lokala skyddsombuden är de fackliga organisationernas regionala skyddsombud/arbetsmiljöombud en viktig resurs i det lokala arbetsmiljöarbetet. De har rätt att gå in på arbetsplatser med färre än femtio anställda där deras fackliga organisation har en medlem. De regionala skyddsombuden/arbetsmiljöombuden är viktiga eftersom allt fler blir utan facklig representation på sin arbetsplats med ökningen av antalet små arbetsställen. 
Från TCOs sida arbetar vi för att ombuden ska få bättre riktlinjer och en tydligare status, så de kan förbli starka samverkansparter i arbetsmiljöarbetet. TCO verkar även för att finansieringen av de regionala skyddsombuden ska komma från produktionen och inte från fackföreningarnas medlemsavgifter.

En av de viktiga resurserna i företagens systematiska arbetsmiljöarbete är företagshälsovården. TCO anser att alla anställda ska ha tillgång till en oberoende företagshälsovård som inte bara rehabiliterar utan framför allt arbetar förebyggande. Enligt Arbetsmiljöverket är arbetsgivaren skyldig att anlita företagshälsovård utifrån om de inte själva kan sköta ett systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning eller rehabilitering. 
Att genom företagshälsovården handla upp de arbetsmiljö- och hälsotjänster som behövs utifrån arbetsplatsens behov kan vara en effektiv lösning när företagets interna kompetens inte räcker till.

Arbetsplatsens friskvårds- och arbetsmiljöarbete ska stå i fokus för företagshälsovårdens arbete. Företagshälsovården kan guida företagen i balansen mellan hur produktiviteten utvecklas samtidigt som människor mår bra.

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund