Arbetsmiljö och Europasamarbetet

13:53 2 maj, 2013 Arbetsmiljö, EU

Både företag och människor flyttar mellan länder och över gränser. TCO-förbundens engagemang i arbetsmiljöfrågor måste hänga med. Därför prioriterar TCO Europaarbetet.

 TCO anser att bra arbetsmiljö är en självklar rättighet för alla arbetstagare i hela EU. Om dålig arbetsmiljö finns i vårt närområde blir det dessutom svårare att upprätthålla goda arbetsplatser med bra villkor i Sverige.

Därför representerar TCO sina medlemsförbund i både Europafacket EFS och i Världsfacket ITUC, när de möts om arbetsmiljöfrågor.

TCO Certified hållbarhetsmärker it-utrustning. Det har betytt mycket för utvecklingen av kontorsarbetsplatsernas arbetsmiljö i både Europa och globalt. De normer som  TCO Development formulerar påverkar hur datorer utformas i hela världen.

Här räknar vi upp några viktiga europeiska sammanhang för arbetsmiljöarbete, där TCO är med och påverkar på olika sätt:


EUs rådgivande kommitté i arbetsmiljöfrågor     

Arbetsmiljöarbetet inom EU samordnas i Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor i Luxemburg. Det är ett trepartsorgan där regeringar, fack och arbetsgivare har en plats var per land.

Här diskuteras framför allt det europeiska regelverket för arbetsmiljöarbetet. Även om kommittén bara är rådgivande, har diskussionerna där stor betydelse för EU-kommissionens prioriteringar av olika arbetsmiljöfrågor. TCOs och förbundens fokus är att få stressrelaterade problem och belastningsskador erkända och hanterade som de stora arbetsmiljöproblem de är. De här frågorna har också kommit allt högre upp på EU-kommissionens prioriteringslista.

Europeiska arbetsmiljöbyrån
Europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao arbetar främst med att samla in och sprida information om arbetsmiljöfrågor. Webbplatsen är den viktigaste informationskanalen, men man producerar även en hel del annat material. Byrån har en styrelse bestående av regeringar, arbetsgivare och fackliga representanter. De svenska facken har samma representation där som i Rådgivande kommittén i arbetsmiljöfrågor.

Europeiska avtal
Det har slutits flera avtal som rör arbetsmiljöfrågor mellan de europeiska arbetsgivarorganisationerna och Europafacket, EFS. Det finns ett ramavtal som behandlar arbetsrelaterad stress och de senaste i ordningen rör trakasserier och hot om våld på arbetsplatsen.

Lise Donovan

Chefsjurist
Tel
08-782 91 98
Mobil
070-285 62 10
E-mail
Skicka e-post till Lise Donovan

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund