Arbetsmiljö

13:41 15 maj, 2015 Arbetsmiljö

Arbetsmiljö handlar om alla faktorer i arbetet som påverkar hur du mår. TCO och förbunden arbetar för en arbetsmiljö där våra medlemmar mår bra och kan utvecklas.

Att arbetsplatsen har en god arbetsmiljö ligger i såväl arbetsgivares som arbetstagarens intresse. Med ett fungerande arbetsmiljöarbete och ett bra arbetsklimat ökar man chanserna till hälsa och trivsel bland de anställda. Det ger en grogrund för de yrkesverksamma att vara innovativa och bidra med goda arbetsresultat som utvecklar verksamheten. Arbetsresultat som de vid dagens slut kan känna sig nöjda med. 

Stress och psykosocial press på jobbet drabbar många. Det är fortfarande ett av de tyngsta arbetsmiljöproblemen bland TCO-förbundens medlemmar. TCO uppmärksammade tidigt den ökande ohälsan och har arbetat hårt för att alla ska bli medvetna om hur mycket ohälsan kostar i såväl kronor som mänskligt lidande.

Ett av de viktigaste verktygen för en god arbetsmiljö är det systematiska arbetsmiljöarbetet som bedrivs ute på arbetsplatserna. Arbetsmiljöarbetet ska omfatta såväl den fysiska arbetsmiljön som den psykosociala arbetsmiljön. 

Arbetsmiljölagen säger att det är arbetsgivarens ansvar att skapa en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa och olycksfall. Lagen säger att arbetet ska anpassas till individen och inte tvärtom. Även om ansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren har såväl anställda som de lokala fackföreningsrepresentanterna en viktig roll att spela i arbetsmiljöarbetet. Vi är alla med och påverkar arbetsmiljö och arbetsklimat på vår arbetsplats.

TCOs uppgift är att påverka politiker, regering och andra, så att arbetsmiljöarbetet utvecklas. Våra utredare representerar medlemsförbunden i de statliga offentliga utredningarna om arbetsmiljöfrågor.

Lise Donovan

Chefsjurist
Tel
08-782 91 98
Mobil
070-285 62 10
E-mail
Skicka e-post till Lise Donovan

Relaterade publikationer

Relaterade pressmeddelanden

Relaterade debattartiklar

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund