Jakten på superarbetskraften

14:51 25 april, 2013 Arbetsmarknad

TCO har de senaste åren regelbundet undersökt arbetsgivares inställning till att anställa olika kategorier av arbetskraft som varit borta från arbetsmarknaden, som till exempel småbarnsföräldrar, långtidsarbetslösa och personer som har varit sjukskrivna. Undersökningarna visar att arbetsgivarna blivit allt mer selektiva och att kraven på individen ökat. Vi på TCO har valt att kalla denna utsortering av människor på arbetsmarknaden för ”Jakten på superarbetskraften”.

Våra tidigare studier har visat att antalet arbetsgivare som är negativt inställda till att anställa personer som varit sjukskrivna ökat markant. 65 procent av arbetsgivarna uppgav i denna undersökning att de är ganska eller mycket negativt inställda till att anställa personer som är sjukskrivna från annat arbete. I tidigare undersökningar har denna siffra legat på omkring 55 procent.

- Det är mycket oroande att så många arbetsgivare är så negativt inställda till att anställa människor som har varit arbetslösa eller sjuka en längre tid. Det gör det svårare att lyckas med arbetslinjen och visar att det behövs en bredare palett av åtgärder, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO, och fortsätter:

- En slutsats vi dragit av våra undersökningar är att arbetsmarknaden har förändrats kraftigt sedan 1990-talskrisen, både när de gäller jobbens faktiska kvalifikationskrav och när det gäller vilka krav som arbetsgivare ställer på de arbetssökande. Vi ser att utbildning har blivit allt viktigare i konkurrensen om jobben men också att frånvaro för individerna har blivit allt mer stigmatiserande på arbetsmarknaden. Dessa effekter förstärks under ekonomiska kriser och leder till långvariga problem även efter att krisen är över.

- Vi anser att bristande kunskap om dessa processer leder till en övertro på att ”utanförskapet” ska minska automatiskt genom ökad ekonomisk tillväxt och utbudsstimulerande insatser riktade mot arbetskraften. Istället måste mer kraftfulla satsningar sättas in för att öka arbetsgivarnas efterfrågan, även på den arbetskraft som anses vara lägre kvalificerad. Det är också viktigt att förkorta tiderna i frånvaro och stärka arbetskraftens utbildningsnivå.

Relaterade publikationer

Relaterade debattartiklar

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund