Arbetstidsregler behövs

13:56 7 maj, 2015 Arbetsmarknad

Regler kring arbetstider är viktiga för möjligheten att kombinera arbete och privatliv.

TCO tycker att det är viktigt att det finns lagar och regler kring hur länge och under vilka tider man arbetar. Det är också viktigt att kunna anpassa arbetstiderna till verksamheternas behov och till de yrkesverksammas krav. Därför värnar vi möjligheten att kunna anpassa lagstiftningen genom kollektivavtal. 

En fråga som påverkar många människor är kraven på att man skall vara tillgänglig för jobbet hela tiden. Gränsen för arbetet har blivit otydligare och det skapar stress.

TCO arbetar för att det gränslösa arbetslivet ska uppmärksammas både som det hot och den möjlighet det innebär. Inflytande över arbetstiderna blir allt viktigare för många av TCO-förbundens medlemmar. Livspusslet  måste gå ihop, arbete och familj ska kunna gå att kombinera. 


TCO menar att bra arbetstidsregler som sätter tydliga gränser och ett stort inflytande för den enskilde är bra både för företagen och samhället. Det ökar produktiviteten och leder till bättre hälsa och ökat välbefinnande. Ju större möjlighet att själv kunna anpassa arbetsdagen efter livssituationen  – ju mindre är risken för stress och utbrändhet.

De villkor kring arbetstider vi har i Sverige i dag är ingen självklarhet, Vi möter ofta krav om försämrade arbetstider när den globaliserade världsekonomin ställer krav på arbetsgivarna.

De svenska arbetstiderna bestäms till stor del av regler inom EU. Därför bevakar och påverkar TCO vad som händer med arbetstidsreglerna inom EU.

Mats Essemyr

Utredare: Arbetsmarknadspolitik och arbetstidsfrågor
Tel
08-782 92 72
Mobil
070-582 92 26
E-mail
Skicka e-post till Mats Essemyr

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund