A-kassan en omställningsförsäkring

14:53 16 juni, 2015 Arbetsmarknad

I en dynamisk, öppen ekonomi är en modern arbetslöshetsförsäkring en central del. Globalisering och ökad internationell konkurrens gör att många jobb försvinner medan andra tillkommer, ofta i nya expanderande branscher.
Det är denna dynamik som skapar förutsättningar för ökat välstånd.

En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring är en av nycklarna till att folk ska våga ta risker och pröva nya jobb. Det är väldigt viktigt för att dynamiken i ekonomin ska kunna stärkas. 

Arbetslöshetsförsäkringen har viktiga uppgifter för både individen, hushållen och samhällsekonomin. Viktigt är att den ska ge  inkomsttrygghet vid arbetslöshet. Den som förlorar jobbet ska kunna ägna sig åt jobbsökande och kompetensutveckling istället för att behöva oroa sig över risken att få gå ifrån hus och hem. 

Försäkringen ska också fungera som en försäkring för individens kunskap och kompetens. Den som har utbildat sig ska ha tillräckligt hög ersättning vid arbetslöshet, under tillräckligt lång period, för att kunna söka jobb som motsvarar ens kvalifikationer. Alla förlorar om högutbildade tvingas konkurrera om jobb med lägre kvalifikationskrav.

De viktigaste förändringarna som TCO vill göra i a-kassan är:

1. Takbeloppet
Takbeloppet bör i ett första steg höjas till samma nivå som i sjukförsäkringen. Det är 7,5 prisbasbelopp eller runt 28 0000 kronor i månaden. 

2. Fler ska få rätt till ersättning
Väldigt många arbetslösa får idag ingen ersättning alls från a-kassan eftersom man inte klarar arbetsvillkoret. Dessa personer blir då hänvisade till det kommunala försörjningsstödet. Det tycker TCO är orimligt!  Arbetslöshetsförsäkringen måste breddas så att fler får rätt till ersättning. 

3. Ett nytt studerandevillkor
Genom ett nytt studerandevillkor vill TCO stimulera till högre utbildning. Den som tagit examen från eftergymnasial utbildning ska ha möjlighet att under en tid söka jobb inom det yrke man utbildat sig för. Och då ha rätt till en kort a-kasseperiod.

TCO anser att den nuvarande ordningen med ett allmänt grundskydd och en frivillig men statsunderstödd inkomstrelaterad del med självständiga a-kassor bör bevaras. Vi är alltså emot en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.

 Mats Essemyr

Utredare: Arbetsmarknadspolitik och arbetstidsfrågor
Tel
08-782 92 72
Mobil
070-582 92 26
E-mail
Skicka e-post till Mats Essemyr

relaterade debattartiklar

Relaterade pressmeddelanden

Relaterade publikationer

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund