Våra frågor

11:29 20 maj, 2015 Om TCO & Facket

TCO har ett starkt samhällspolitiskt engagemang som går ut på att bevaka och värna TCO-gruppernas intressen. Vi utreder och analyserar frågor av vikt för TCO-förbundens medlemmar.

Våra utredare är experter på olika område, till exempel arbetsrätt, utbildningspolitik, ekonomi, välfärd, jämställdhet eller internationella frågor. Det kan till exempel handla om att bevaka medlemmarnas rätt till tjänstepension, se till så att medlemmarna inte missgynnas i skatte och trygghetssystemen, eller se till så att villkoren på arbetsmarknaden utvecklas. Bara för att nämna ett litet urval.

TCO är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar brett med att bilda opinion kring frågor som rör TCO-förbundens medlemmar. 

För att bedriva det arbetet ser vi till att ha ordentligt på fötterna i varje fråga. Utredarna skriver rapporter och gör undersökningar inom sina ämnen, svarar på remisser från olika instanser, bland annat riksdag och regering, samt sitter med i olika sorters kommittéer och arbetsgrupper, dels inom TCO tillsammans med medlemsförbunden, dels externt i olika sammanhang.

Under våra frågor hittar du information om de olika politikområden som vi arbetar med. Du kan också under respektive frågeområde hitta aktuella rapporter, pressmeddelanden, remissvar, kalendariehändelser eller det tryckta material som hör dit.

Aktuella pressmeddelanden

Aktuella nyheter

Aktuella debattartiklar