Arbetslivsbarometern

De allra flesta TCO-medlemmar trivs med sina jobb. De har kvalificerade jobb där de ges utrymme för utveckling i yrkesrollen och goda möjligheter att själva påverka sin arbetssituation.

Många har en god relation med såväl chefen som med sina kollegor och får återkoppling på sin arbetsinsats. Även om det för många tjänstemän är lustfyllt att arbeta finns det brister i mångas förutsättningar att göra ett bra jobb och upprätthålla kvalitet och utveckling i verksamheten. 

Stressen och gränslösheten
Den tekniska utvecklingen har förändrat arbetslivet dramatiskt på kort sikt. I kombination med att individen själv i hög grad definierar, planerar och genomför sitt arbete är det lätt att sugas upp av arbetet och det blir svårt att stänga av. TCO ser att många tjänstemän arbetar i ett högt uppskruvat tempo, med en hög arbetsbörda där det inte är ovanligt att arbetsuppgifterna ligger utanför kärnuppgifterna. 

Många upplever ett behov av att ständigt vara tillgängliga för arbetet. Samtidigt gör den nya tekniken att pusslandet mellan arbetet och privatliv många gånger blir lättare. Vi måste gemensamt lära oss att hantera det gränslösa arbetet och säkerställa att individen får den tid för återhämtning som är nödvändig för ett långt och hållbart arbetsliv. 

En årligt återkommande rapport
För att kartlägga den arbetsrelaterade stressen bland tjänstemännen har TCO tagit fram en Arbetslivsbarometer som publiceras årligen. Vi mäter en rad olika variabler som forskningen har visat påverkar den psykosociala hälsan och välbefinnandet i arbetslivet. Stommen i undersökningen är ett stressindex, bestående av åtta faktorer baserat på tre frågor vardera, som återkommer varje år. Utöver det ställs ytterligare en rad frågor där fokus ska variera över åren. Med Arbetslivsbarometern ska vi kunna spåra förändringar över tiden i tjänstemännens arbetssituation. 

Behov av balans i tjänstemännens arbetsliv
TCO menar att det finns ett behov av att se över tjänstemännens arbetsbörda, vilka krav som ställs och vilka resurser som ställs till deras förfogande för att utföra arbetet. Nyckeln ligger i att få till ett systematiskt arbetsmiljöarbete som har hög prioritet i verksamheten. Cheferna måste få rätt förutsättningar att utöva ett gott ledarskap som ger dem tillfälle att se sina medarbetare i det dagliga arbetet. 

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund