Samhällsekonomi och fackliga utmaningar 7,5 högskolepoäng

10:49 14 december, 2015 Arbetsmarknad, Ekonomi & Tillväxt, Om TCO

Både företag och fackföreningar utmanas i världsekonomin. Pengar, varor, tjänster och hela verksamheter flyttas över gränser och den globala konkurrensen sätter villkor för löner och avtal. Migration, krav på likabehandling och jämställdhet gör också att fackliga företrädare bättre behöver förstå omvärlden och samhällsekonomins påverkan.
KURSEN HAR STARTAT. VÄLKOMMEN TILLBAKA NÄSTA ÅR:

12 september – 15 november 2016
7,5 högskolepoäng i samverkan med Stockholms universitet

Denna kurs ger grundläggande kunskap om nationalekonomiskt tänkande. Den ger insikter i hur samhällsekonomin, lokalt och globalt, styr förutsättningar för löneförhandlingar och kollektivavtal. Fackets roll för den ekonomiska utvecklingen är ett viktigt tema. Deltagarna får både en teoretisk kunskapsbas och många praktiska exempel för att efter kursen kunna göra säkrare egna analyser och självständiga slutsatser i till exempel löneförhandlingar.

Kursen arrangeras av Enheten för arbetsmarknadskunskap, Institutet för social forskning, Stockholms universitet, på uppdrag av TCO Fackliga Akademi. Ansvarig är professor Tomas Korpi.

Målgrupp
Kursen vänder sig till förtroendevalda och förbundsanställda inom TCO-förbunden, som är verksamma i förhandlingar i fackliga styrelser, i avtalsråd, europeiska företagsråd eller motsvarande.

Kursdesign
Studierna genomförs som tre tvådagarsseminarier (internat) på Bergendal Meetings i Sollentuna med nätbaserade studier mellan seminarierna. 

Tider för seminarierna på Bergendal

  • 12-13 september
  • 10-11 oktober
  • 14-15 november

Kursen tar upp

  • Samhällsekonomins grunder
  • Lönebildningens roll
  • Fackets viktiga roll i samhällsekonomin
  • Tillväxt, migration och jämställdhet

Kurslitteratur
Eklund, Klas, Vår ekonomi, Studentlitteratur, senaste upplagan.
Björklund, Anders, Per-Anders Edin, Peter Fredriksson, Bertil Holmlund och Eskil Wadensjö, Arbetsmarknaden, Studentlitteratur, senaste upplagan.
Diverse artiklar.

Kursavgift
Betalas av ditt förbund eller din arbetsgivare. Utbildningskostnad: 12 000 kronor samt litteratur 1 500 kronor. Till detta tillkommer helpension Bergendal 8 640 per deltagare, vilket inkluderar buss till och från Cityterminalen i centrala Stockholm och Bergendal, övernattning och samtliga måltider under tre seminarier.
Det är också möjligt att välja dagkonferens med enbart lunch och kaffe under dagtid till ett pris av 5 400 per deltagare.
Alla priser är exklusive moms.

TCO Fackliga Akademi rekommenderar varmt helpensionsalternativet. Möten över förbundsgränserna och diskussionerna på kvällen är en väsentlig del av lärandet

Anmälan
Använd denna blankett för din intresseanmälan, som du sparar ner på din dator och fyller i. Posta eller mejla sedan din intresseanmälan direkt till ditt förbund. Det är förbundet som beslutar om ditt deltagande i kursen. Kontakta ditt förbund om det är oklart hur du ska göra.
Ditt förbund behöver ha din anmälan så snart som möjligt. Vi har ett fåtal platser kvar och välkomnar flera ansökningar.

Ytterligare information om kursen lämnas av Ken Bjerregaard tfn 08-782 91 57
E-post: kursinfo(at)tco.se.

Ken Bjerregaard

Utbildningschef
Tel
08-782 91 57
Mobil
070-481 91 18
E-mail
Skicka e-post till Ken Bjerregaard

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund