Europasamarbetets möjligheter - att förstå och påverka i Europa

15:07 26 november, 2015 Arbetsmarknad, EU


KURSEN ÄR AVSLUTAD FÖR I ÅR. VI VÄLKOMNAR NYA ANSÖKNINGAR INFÖR VÅREN 2017
En kurs för dig som är nyfiken på vad TCO och facken gör i påverkansarbetet i EU, och kanske själv vill bli mer delaktig.
Kursens centrala del är en veckas studieresa till Bryssel. Med studiebesök, diskussioner och gemensamma analyser bygger kursen kunskap om Europasamarbetets möjligheter och förutsättningar och om medlemsländernas likheter och särdrag. Och vad allt detta innebär för det fackliga arbetet i praktiken, både här hemma och på europeisk nivå.

Antal kursplatser: 20 deltagare
Tid: Första april - 11 maj 2016 (På deltid!)Målgrupp
Kursen vänder sig till förtroendevalda och förbundsanställda inom TCO-förbunden, som är verksamma i styrelser eller motsvarande på regional och central nivå, i avtalsråd, europeiska företagsråd och liknande.

Kursdesign
Kursen är uppbyggd av tre moduler och startar med en webbkurs. Deltagarna delas in i arbetsgrupper som kommer att samverka under hela kurstiden. 

Modul 1: 1 april -15 april. 4-5 timmars studier och grupparbete på nätet.
Inläsning, diskussion och grupparbete för grundläggande kunskap om EUs institutioner och beslutsfattande, sociala dialogen och Europafacket. 

Modul 2: 18-22 april (vecka 16) En veckas studieresa i Bryssel där vi besöker och diskuterar med exempelvis EU-kommissionen, Europaparlamentet, Europafacket, lokala fack och påverkansorganisationer. TCOs Europa- och juridikchef Per Hilmersson kommer att finnas närvarande och kan vägleda, diskutera och förklara.
En halv dag vigs till möten och studiebesök som arbetsgrupperna själva anordnar.

Programmet görs i nära samarbete med Fackliga Brysselkontoret. Kursmodulen startar måndag förmiddag och avslutats efter lunch fredag eftermiddag.

Modul 3: Arbetsgrupperna slutför sitt arbete på webben före den 11 maj. Denna dag hålls ett avslutande endagsseminarium på TCO där kursen sammanfattar sina tankar, intryck och visioner för ett fortsatt fackligt Europaarbete.

Kursen tar upp

  • Fackligt påverkansarbete i EU-relaterade frågor - idag och i framtiden
  • Relationer, makt och kommunikation mellan EU och medlemsländerna
  • Institutioner och beslutsfattande inom EU
  • Den sociala dialogen och andra fackliga påverkansverktyg
  • De tre dominerande arbetsmarknadsmodellerna i Europa
  • Federalism och mellanstatligt samarbete

Kursavgift
Avgiften är 6 000 kr per deltagare. Det täcker utgifter för undervisningen, litteratur, logi i Bryssel, frukost, en lunch och två middagar i Bryssel, lokaltrafiksbiljett i Bryssel samt kaffe och lunch på det avslutande endagsseminariet.
Deltagarna/förbundet står för resor tor Sverige - Bryssel centrum. (Vid bokning i god tid är det en kostnad på mellan 1000 och 3000 kronor) Vidare bekostar deltagaren/förbundet tre luncher och två middagar under veckan, samt resan tor Stockholm för avslutningsseminariet.

Anmälan: Kursen har 20 platser. Du gör din intresseanmälan på denna blankett. Spara ned den, fyll i och mejla eller posta den sedan till ansvarig på ditt förbund, som beslutar om deltagande. Kontakta ditt förbund om det är oklart hur du ska göra.

Ditt förbund behöver ha din anmälan så snart som möjligt och vi tillämpar löpande antagning. Första mars 2016 är dock förbundets sista anmälningsdag till TCO Fackliga Akademi

Ytterligare information om kursen lämnas av Kristina Mattsson, telefon 08 - 782 92 28  kristina.mattsson@tco.se eller via kursanmalan@tco. 

Kristina Mattsson

Utbildningskoordinator samt webbredaktör
Tel
08 782 92 28
Mobil
072-531 30 66
E-mail
Skicka e-post till Kristina Mattsson

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund